Grafen oksid često je tema među fekt-čeking zajednicom. Iako se ovom jedinjenju pripisuju pozitivna svojstva, često je na meti teorija zavjere, o čemu je Raskrinkavanje više puta pisalo. Obično se vezuje za vakcine, a ovog puta paralela je napravljena sa novčanicom od jednog dolara.  

Na Fejsbuku se pojavila teorija po kojoj se na novčanici od jednog dolara nalazi pandan molekulu grafen oksida. Post prate poruke poput:  

Grafen Oxid na americkoj novcanici od jednog dolara!!! 

Lijevo – molekula grafena 
Desno – novčanica američkog dolara 

Molekul grafen oksida teško da ima jedan oblik. Pretragom je moguće doći do više njih. Ali, da se ne bi bavili hemijom, možemo se baviti činjenicama.  

“Sporni” isječak sa novčanice potiče od grba SAD, o kojem je rečeno:  

“Veliki pečat (The great seal) simbolizuje nezavisnost i samoupravu i pojavljuje se na zvaničnim dokumentima kao što su proklamacije, ugovori i saopštenja predsjednika šefovima stranih vlada…” 

Grb je sastavljen od više elemenata, a onaj koji se spori u objavi, u stvari simbolizuje 13 kolonija, od kojih su savremene SAD nastale. O njemu se kaže

“Oblak lebdi iznad glave orla i okružuje 13 zvijezda formirajući sazvježđe. Formiranje ove konstelacije opet aludira na formiranje nove nacije.” 

Osim 13 zvijezda, na grbu je primjetno i: 13 strijela, maslinova grančica sa 13 listova i 13 plodova, štit na kojem se crvena i bijela boja smjenjuju 13 puta. Osim toga, druga strana grba, a koja se takođe vidi na novčanici, prikazuje piramidu sa 13 stepenika.  

Nakon kraće elaboracije i lekcije iz istorije dolazimo do zaključka da se sporna objava u stvari može ocijeniti kao – teorija zavjere.  

Ocjenu “Teorija zavjere” dobija medijski izvještaj koji daje neistinit ili neprovjerljiv opis neke pojave, događaja ili osobe, predstavljajući ih kao dio ili rezultat skrivenog plana (“zavjere”). Za ovakve sadržaje karakteristično je da iznose niz tvrdnji, predstavljenih kao činjenice, između kojih se utvrđuju uzročno-posljedične veze, bez nuđenja bilo kakvih kredibilnih dokaza. 

In this article