Atrazin ne ulazi u sastav slatkiša, niti mijenja seksualnu orjentaciju 

3213

Anti-LGBTIQ narativi svakodnevno nalaze put do brojne publike na društvenim mrežama i vrlo često prelaze granicu zdravog razuma.  

Tako su korisnici mreža ovih dana mogli pročitati da atrazin (herbicid iz grupe pesticida koji se koristi za uništavanje korova) utiče na promjenu seksualne orjentacije kod muškaraca, kako se tvrdi u jednoj Fejsbuk objavi

Autor objave za kog smo ranije dokazali da učestalo širi dezinformacije i lažne vijesti, podijelio je fotografiju na kojoj je, između ostalog, istaknuto da ovaj preparat, koji se primjenjuje u zaštiti poljoprivrednih kultura, zapravo podstiče i feminizaciju muškaraca. 

“Istraživanja pokazala da antrazin menja seksualnu orijentaciju žaba kada se ova hemikalija nađe u vodi u kojoj žive. Demaskulinizira i feminizira muške žabe! Aromataza utiče na stvaranje estrogena! izostalo reproduktivno ponašanje, mužjaci su imali smanjene polne karakteristike, sa niskim brojem spermatozodida i smanjeneg fertiliteta. “Potpuna feminizacija mužjaka” izloženih atrazinu sličan efekat izazvao je i na ribe, zebrice i leopard žabe!”, navedeno je na fotografiji koju je korisnik Fejsbuka podijelio. 

Logo neopravdano povezan sa atrazinom 

Na fotografiji koja je objavljena na Fejsbuku istaknut je proizvod sa logom žabe, proizvođača Mccennedy. Na taj način su mini krofne pomenutog proizvođača povezane sa tvrdnjom o štetnom uticaju atrazina. 

Možete biti bezbrižni i nastaviti da uživate u slatkišu – prema vebsajtu Open Food Facts, sastojci ovog proizvoda nemaju nikakve veze sa atrazinom. 

Logo žabe je zapravo amblem Rainforest Alliance, međunarodne neprofitne organizacija koja posreduje između korporacija, poljoprivrednika i drugih organizacija. 

Ne samo što proizvodi sa kojima je istaknut ovaj logo nemaju veze sa astrazinom, već suprotno, njime se garantuje njihov kvalitet. Te namirnice su prošle evaluaciju i ispunile zahtjeve sertifikacije, odnosno standarde ove organizacije. 
 
Šta znamo o atrazinu? 

Prema američkom Nacionalnom centru za informacije o pesticidima (NPIC), atrazin je herbicid koji pripada grupi triazina, a koji su u širokoj upotrebi u poljoprivredi, posebno za suzbijanje korova kraj auto-puteva i drugih saobraćajnica. 

Jedan je od najkorišćenijih herbicida, navedeno je na sajtu američke Nacionalne biblioteke medicine, sa gotovo 34,5 miliona kilograma koji se upotrebljavaju svake godine“.  

Na sajtu NPIC-a je istaknuto da atrazin ima negativan uticaj na čovjeka, kao i svaki pesticid, ali da je nivo njegove toksičnosti na niskom nivou. 

“Vrlo je niska toksičnost atrazina ukoliko se udahne. Simptomi mogu da uključuju curenje nosa, a ukoliko dođe u kontakt sa očima, može se pojaviti crvenilo ili oticanje. 

Izloženost kože atrazinu može prouzrokovati blagu iritaciju, crvenilo ili otekline. Niska je toksičnost atrazina ukoliko dođe u kontakt sa kožom.  Takođe je niska toksičnost atrazin, ukoliko dođe do njegove konzumacije. Osobe koje su slučajno unijele atrazin u svoj organizam, iskusile su otekline lica, salivacije i opuštene kapke. Neki od simptoma su slabost mišića, umor, drhtanje i poteškoće”, objašnjeno je na veb sajtu NPIC-a. 

Studija sprovedena u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) 2013. godine koja je ispitivala uticaj pesticida, između ostalog i atrazina, na plodnost muškaraca, konstatovala je da ovaj herbacid može uticati na smanjen kvalitet sperme. 

U Evropskoj uniji su povučene su dozvole za upotrebu ovog herbicida 2004, godine, ali se atrazin i dalje koristi kao supstanca za proizvodnju drugih hemikalija, navedeno je na vebsajtu Evropske hemijske agencije.   

Upotreba atrazina je ograničena i vrlo kontrolisana i u SAD-u. Prema američkom Centru za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), osobe mogu biti izložene ovom herbacidu udisanjem vazduha u područjima gdje se on koristi, konzumiranjem kontaminirane vode i hrane. Ipak, istaknuto je da je nizak uzorak hrane koja sadrži atrazin, a koja je prethodno obrađivana njegovom upotrebom. 

“Većina ljudi nije učestalo izložena atrazinu. Osobe koji žive u blizini područja gdje je atrazin primijenjen na usjeve mogu biti izloženi kroz kontaminiranu vodu za piće. Većinu vremena, atrazin se ne nalazi u visokim koncentracijama u vazduhu, ali se može naći u višim koncentracijama u vazduhu u blizini objekata za odlaganje ili blizu područja gdje se primenjuje na usjeve. Iako se koristi na mnogim usjevima, nije pronađen u mnogim uzorcima hrane, i to samo u veoma niskim količinama. Stoga je malo vjerovatno da biste bili izloženi atrazinu prilikom konzumacije bilo koje hrane”, navedeno je na veb sajtu CDC-a.  

A tvrdnja o uticaju atrazina na promjenu seksualne orjentacije i smanjenu plodnost muškaraca su zasnovane na studiji koju je američki biolog Tajron Hejz sproveo na 40  žaba. 

One su bile kontinuirano, tokom tri godine, izožene atrazinu u kontaminiranoj vodi. Ishod studije je bio 30 žaba hemijski kastriranih i nesposobnih za reprodukciju, odnosno zaključak je da je „izostalo reproduktivno ponašanje, mužjaci su imali smanjene polne karakteristike, sa niskim brojem spermatozodida i smanjeneg fertiliteta”. 

U studiji je takođe navedeno da „žablja koža apsorbuje atrazin značajno brže nego koža sisara“.  

U kontekstu uticaja na ljudski pol, a referišući se na Hajzeovu studiju, važno je istaći da se u studiji ne pominje da atrazin može uticati na seksualnost muškaraca ili promjenu pola. Ovo istraživanje je sprovedeno na vodozemcima, te je jasno da ne može imati isti efekat na ljude. 

Činjenica je da atrazin može škoditi ljudskom organizmu, ali tvrdnja da mijenja seksualnu orjentaciju ljudi ili izaziva homoseksualnost kod muškaraca je netačna, kao i tvrdnja da je atrazin prisutan u čokoladnim proizvodima i slatkišima. 

Iz tog razloga, Fejsbuk objavu ocjenjujemo kao lažnu vijest i teoriju zavjere. 

Ocjenu “Lažna vijest” dobija originalni medijski izvještaj (u potpunosti proizveden od strane medija koji ga je objavio) koji u sebi sadrži činjenično pogrešne tvrdnje ili informacije. Za sadržaje koji se ocjenjuju kao lažne vijesti može se pouzdano utvrditi da su kreirani i diseminirani sa namjerom da dezinformišu javnost, to jest da tvrdnju koja je u potpunosti lažna predstave kao činjenicu. 

Ocjenu “Teorija zavjere” dobija medijski izvještaj koji daje neistinit ili neprovjerljiv opis neke pojave, događaja ili osobe, predstavljajući ih kao dio ili rezultat skrivenog plana (“zavjere”). Za ovakve sadržaje karakteristično je da iznose niz tvrdnji, predstavljenih kao činjenice, između kojih se utvrđuju uzročno-posljedične veze, bez nuđenja bilo kakvih kredibilnih dokaza. 

In this article