Na Fejsbuku se pojavio video u kom nepoznata naratorka iznosi tvrdnju da je predsjednik Rusije, Vladimir Putin uveo rigoroznu mjeru koja se odnosi na genetski modifikovanu hranu (GMO).

“Jeste li znali da je Vladimir Putin donio zakon prema kojem će se svaki Rus, koji uzgaja ili prodaje genetski modificiranu hranu, smatrati teroristom? On zna zašto!”, piše u objavama.

Tačno je da je Rusija odlučna u namjeri “da se obračuna” sa genetski modifikovanom hranom.

Bivši zamjenik premijera, Arkadij Dvorkovič, prvi je najavio plan ruske vlade da zabrani GMO na međunarodnoj konferenciji o biotehnologiji još 2015. godine. Taj plan se ostvario 2016. godine, kada je Državna duma usvojila zakon kojim je uvedena „zabrana gajenja i uzgoja” GMO hrane u Rusiji, osim u slučajevima „ispitivanja i istraživačkog rada”. Zakon je usvojio Gornji dom ruskog parlamenta 29. juna 2016, a Putin potpisao 4. jula.

“Zakonski akt utvrđuje zabranu uzgoja i proizvodnje genetski modifikovanih biljaka i životinja na teritoriji Ruske Federacije, sa izuzetkom njihove upotrebe za ispitivanja i istraživački rad.Predviđeno je da će uvoznici određenih proizvoda biti obavezni da izvrše neophodne procedure registracije.

Vlada Ruske Federacije ima pravo da na osnovu rezultata monitoringa zabrani uvoz ovih organizama i proizvoda u Rusku Federaciju.Za korišćenje genetski modifikovanih namirnica, uz kršenje dozvoljene vrste i uslova korišćenja, predviđena je administrativna odgovornost”, navedeno je na zvaničnom vebsajtu Savjeta Federacije Federalne skupštine Ruske Federacije.

Međutim, netačna je tvrdnja da zakon tretira ruske državljane koji uzgajaju ili proizvode genetski modifikovanu hranu kao teroriste.

Administrativna odgovornost je definisana izmjenama tog zakona, koje su usvojene sredinom 2017. godine. Na osnovu dostupnih podataka na vebsajtu Državne dume, kao i drugih pouzdanih izvora, ta odgovornost podrazumijeva zapravo novčane kazne.

“Od 1. jula 2017. godine biće uvedena administrativna odgovornost (član 6.3.1 Zakona o upravnim prekršajima Ruske Federacije) za kršenje zakona u oblasti djelatnosti genetskog inženjeringa (sa izmjenama i dopunama Federalnog zakona br. 358-FZ od 3. jula 2016. godine).

Uvodi se administrativna odgovornost u vidu novčanih kazni za fizička lica (od 10.000 do 50.000 rubalja) i pravna lica (od 100.000 do 500.000 rubalja) za kršenje vrste i uslova upotrebe genetski modifikovanih organizama”, navedeno je na vebsajtu Savezne skupštine Ruske Federacije.

Dakle, činjenica je da u Rusiji nije dozvoljen uzgoj, ni prodaja genetski modifikovane hrane i proizvoda, međutim oni pojedinci koji se ogluše o zakon koji to zabranjuje ne smatraju se teroristima, niti su tako tretirani. U situaciji kada prekrše pomenuti zakon, ruski državljani su dužni da plate novčanu kaznu.

Objave na Fejsbuku ocjenjujemo kao dezinformaciju.

Ocjenu “Dezinformacija” dobija medijski izvještaj koji u sebi sadrži “miks” činjenica i netačnog ili poluistinitog sadržaja. U ovakvim slučajevima, mediji ne moraju nužno biti svjesni netačnih informacija koje su objavljene zajedno sa istinitim. Takođe, ovom ocjenom biće tretirani i izvještaji koji imaju lažne atribucije ili naslove koji ne oslikavaju tekst u smislu tačnosti informacija.

In this article