Logo žabe, vakcinacija i (ne)povezanost sa Gejtsom

34164

Već znamo da smo “pokusni kunići” Bila Gejtsa i da želi da nas prisilno vakciniše i čipuje, a kako – objasniće vam sveznajući, dežurni dezinformatori.

Nova tvrdnja je da ćemo biti vakcinisani konzumacijom proizvoda koji na ambalažama imaju logo žabe. Korisnici društvenih mreža u objavama tvrde da iza tog logotipa stoji fondacija Bila Gejtsa i njegove supruge, a da se za proizvodnju tih namirnica koristi mRNA tehnologija. (1, 2)

“U Nemačkoj su se mnogi prehrambeni proizvodi pojavili sa logom žabe na ambalaži. Nezavisni istraživači su otkrili da se iza ovog logotipa krije Fondacija Bila i Milinda Gejts. Poznat je stav većine mislećih ljudi prema ovoj organizaciji. Tako da postoji sumnja da ovi proizvodi koriste tehnologiju mRNA, koja je korišćena u vakcinaciji”. Budite oprezni, morate pažljivo pratiti ovu hranu”.

Logo zelene žabe je garancija kvaliteta proizvoda

Kao što smo već ranije pisali u jednoj od analiza, logo zelene žabe je zapravo amblem Rainforest Alliance, međunarodne neprofitne organizacija koja posreduje između korporacija, poljoprivrednika i drugih organizacija.

I upravo ovaj logo garantuje kvalitet proizvoda na kojima je istaknut, te namirnice su prošle evaluaciju i ispunile zahtjeve sertifikacije, odnosno standarde ove organizacije. Prema dostupnim podacima na zvaničnom vebsajtu organizacije, ukupno 559 proizvođača različitih namirnica je ispunilo definisane kriterijume kvaliteta. Potrošačku oznaku zelene žabe, organizacija dodjeljuje proizvođačima na osnovu utemeljenih standarda .

Organizacija je posvećena očuvanju šuma, promovisanju najboljih praksi za očuvanje klime, te obezbjeđivanju humanih uslova rada, a žaba je postala zaštitni znak upravo kao znak očuvanosti ekosistema.

“Žabe su ono što naučnici nazivaju bioindikatorima – što znači da zdravo stanovništvo žaba ukazuje na zdravo okruženje (obrnuto je takođe tačno). Alijansa je tokom boravka u prašumama izabrala crvenooku žabu kao svoju maskotu prije više od trideset godina, jer se ovaj svijetli alfibijsko amfibij obično nalazi u neotropici, gdje su naši osnivači prvi put počeli da rade na zaštiti tropskih prašuma. Od tada, logo sa našom žabom postao je međunarodni simbol održivosti”, istaknuto je na vebsajtu organizacije.

Povezanost Gejsove fondacije i Rainforest Alliance organizacije

Organizacija Rainforest Alliance je jedna od mnogih koje finansijski podržala fondacija Bila i Melinde Gejts.

Međutim, proizvodi sa istaknutim logom žabe nisu ni na koji način povezani sa Bil Gejtsom, osim što je njegova fondacija podržala pomenutu međunarodnu neprofinu organizaciju koja je uspostavila program sertifikacije koji garantuje kvalitet.

I ne, Bil Gejts vas neće vakcinisati ukoliko budete konzumirali proizvode na kojima je logo Rainforest Alliance organizacije.

Objave ocjenjujemo kao teoriju zavjere.

Ocjenu “Teorija zavjere” dobija medijski izvještaj koji daje neistinit ili neprovjerljiv opis neke pojave, događaja ili osobe, predstavljajući ih kao dio ili rezultat skrivenog plana (“zavjere”). Za ovakve sadržaje karakteristično je da iznose niz tvrdnji, predstavljenih kao činjenice, između kojih se utvrđuju uzročno-posljedične veze, bez nuđenja bilo kakvih kredibilnih dokaza.

In this article