Širenje dezinformacija o glasanju je postala skoro pa sigurna praksa uoči izbornog dana u Crnoj Gori.  
Dezinformacije se ovog puta šire o proceduri vezanoj za glasanje putem pisma, pa se tako na Facebooku pojavila se informacija sljedeće sadržine:

“Birački odbori će spiskove lica za koja se traži da glasaju putem pisma, u opštinama Rožaje, Gusinje, Petnjica, Plav, Bijelo Polje, Tuzi, Ulcinj, Herceg Novi i Nikšić dostavljati MUP CG – Policija, koji će vršiti provjere putem aplikacije “Granica” gdje će odmah provjeravati da li su ta lica prešla granicu Crne Gore i da li se nalaze na teritoriji CG.  

Na ovaj način spriječiće se da članovi familija glasaju umjesto članova koji nisu fizički u CG, pomoću ostavljenih ličnih karata.Protiv podnosilaca lažnih zahtjeva (partijskih aktivista i članova porodica) podnosiće se krivične prijave i odmah procesuirati.  

Takođe, birački odbori će upoređivati fotografije iz ličnih karata i lica koja glasaju, da bi se spriječilo glasanje umjesto članova porodica”.

Ove tvrdnje iznio je funkcioner Pokreta Evropa sad Andrej Milović koji je tu informaciju objavio na društvenoj mreži Twitter. 
 
Tvrdnje Milovića prenijeli su pojedini portali. 

Ipak, iz Državne izborne komisije za Rasrkinkavanje kažu da su procedure glasanja putem pisma vrlo jasne.  

“Procedura glasanja van biračkog mjesta detaljno je uređena Pravilima o glasanju putem pisma, i ne uključuje provjere prelaska granica”, kazao je za Raskrinkavanje predsjednik DIK-a Nikola MMugoša.

Pojasnio je da birač koji želi da glasa putem pisma zbog starosti, invaliditeta, liječenja ili boravka u ustanovi za smještaj odraslih lica, mora lično potpisati zahtjev za glasanje putem pisma.

“Taj zahtjev biračkom odboru može dostaviti samo lice koje birač ovlasti, i to lice ne može podnijeti više od jednog zahtijeva, osim ukoliko se radi o članovima istog domaćinstva. Glasanje putem pisma sprovode četiri povjerenika za glasanje putem pisma iz reda zamjenika članova biračkog odbora, koji ne mogu biti iz iste političke partije ili koalicije, i po pravilu određuju se dva iz reda vladajuće većine i dva iz reda opozicije. Ovu proceduru mogu pratiti i akreditovani posmatrači”, dodao je on.

Naveo je da birač glasa lično, a četiri povjerenika iz različitih partija vizuelno utvrđuju njegov/njen identitet.

“To znači da je mogućnost za zloupotrebe svedena na minimum, i da na kompetetivnim izborima, uz mještovitu izbornu administraciju u kojoj su zastupljene sve partije i kandidati, niko ne može glasati s dokumentom drugog lica”, zaključio je Mugoša.

Raskrinkavanje je kontaktiralo i Ministarstvo unutrašnjih poslova ali još uvijek nismo dobili odgovor.  
 
Ovaj sadržaj dobija ocjenu dezinformacija. 

Ocjenu “Dezinformacija” dobija medijski izvještaj koji u sebi sadrži “miks” činjenica i netačnog ili poluistinitog sadržaja. U ovakvim slučajevima, mediji ne moraju nužno biti svjesni netačnih informacija koje su objavljene zajedno sa istinitim. Takođe, ovom ocjenom biće tretirani i izvještaji koji imaju lažne atribucije ili naslove koji ne oslikavaju tekst u smislu tačnosti informacija. 

Raskrinkavanje.me je platforma Centra za demokratsku tranziciju (CDT) čiji su primarni ciljevi suprotstavljanje medijskim manipulacijama, povećanje kvaliteta sadržaja medija, medijske pismenosti čitalaca i poštovanja profesionalnih standarda na medijskoj sceni.

In this article