Državljanstvo se ne oduzima po automatizmu

2408

Pred lokalne izbore u Herceg Novom pojavile su se informacije o velikom broju birača koji imaju i pravo glasa i državljanstvo susjednih država.

Budući da Crna Gora ne dopušta dvojno državljanstvo, ova tema izazvala je veliku pažnju javnosti, a ujedno se pokazalo i da je pogodna za širenje dezinformacija.

Tekst sa istom ili sličnom naslovnom konstrukcijom su objavili i: Volimpodgoricu.me, Alo.rs, Espreso.co.rs…   

U pitanju je saopštenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore koje su prenijele regionalne agencije, a zatim i portali u kojem se navodi:

Dakle, kao što je i navedeno u tekstu MUP će za više od 2.100 osoba pokrenuti postupak za gubitak državljanstva, a građani će moći da se izjasne koje državljanstvo žele da zadrže.

Kako dodaju,  licima se daje rok od tri mjeseca da dostave dokaz o podnijetom zahtjevu za otpust iz državljanstva druge države, a u roku od godinu da dostavi dokaz o otpustu iz državljanstva druge države.

Iz navedenog je jasno da je konstatacija iz naslova da MUP briše 2100 osoba iz evidencije crnogorskih državljana netačna te da se potencijalni čitaoci dovode u zabludu da je u pitanju okončan proces, što je u suprotnosti sa ostatkom teksta.

Tekstovima u čijim je naslovima tvrdnja o “brisanju” državljana dajemo ocjenu dezinformacija. Ocjenu “Dezinformacija” dobija medijski izvještaj koji u sebi sadrži “miks” činjenica i netačnog ili poluistinitog sadržaja. U ovakvim slučajevima, mediji ne moraju nužno biti svjesni netačnih informacija koje su objavljene zajedno sa istinitim. Takođe, ovom ocjenom biće tretirani i izvještaji koji imaju lažne atribucije ili naslove koji ne oslikavaju tekst u smislu tačnosti informacija.

Edit: 15.07.2021.

Portal Espreso objavio je ispravku u svom origanalnom tekstu, jasno koristeći etički standard profesionalnog postupanja novinara i demantovao prvobitne navode i njima dajemo ocjenu Demantovano. Ocjena “Demantovano” se daje u slučajevima kada medij utvrdi da je sadržaj potpada pod neku od gore opisanih negativnih ocjena koji je objavio ocijenjen nekom od navedenih ocijena i onda ga demantuje na jasan i vidljiv način, u skladu sa principima objave demantija.