Ko donosi poklone teoretičarima zavjere?

695

Novogodišnji i božićni praznici uvijek obiluju posebnom euforijom, pa u njima često uživaju i oni koji ne slave ili nijesu namjeravali da slave ove datume. No, to se ne može reći i za pojedine korisnike društvenih mreža koji i ovog puta „brinu za nas“ pa nas žele upozoriti da su neki od naših omiljenih rituala, poput kićenja jelke, zapravo satanistički.

„OBMANA RAZOTKRIVENA DEDA MRAZ = ANAGRAMI SOTONE“, opis je koji prati fotografiju objavljenu na Facebooku na kojoj je ispisano da je SANTA (Claus) – što u prevodu sa engleskog jezika znači Djeda Mraz – zapravo anagram od SATAN (satana).

Na fotografiji je prikazana i okićena jelka uz smjernice šta novodno svaki od njenih djelova tj. ukrasa predstavlja i simbolizuje – sugerišući da je u pitanju satanizam.

Poznato je da je Djeda Mraz zapravo izmišljeni lik koji djeli poklone za Novu godinu (na Badnje veče, Božić ili na dan Svetog Nikole u religijskim zajednicima). Verzije i ime ovog lika variraju među različitim kulturama, religijama i narodima.

Kada je u pitanju naziv na engleskom jeziku – Santa Claus ili jednostavno Santa (što je naziv koji se koristi u spornoj objavi koja je predmet ove analize) arhivski podaci govore da je to ime nastalo od holanskog nadimka za Svetog Nikolu, Sinter Klaas – skraćeni oblik od Sint Nikolaas (holandski za Sveti Nikola).


Pretpostavlja se da je porijeklo njegovog lika vjerovatno iz starih religija germanskih i slovenskih naroda, a on ili vjerovanje koje se za njega vežu nema nikakvih veza sa satanizmom.

Tvrdnja da je riječ Santa anagram riječi Satana istinita je upravo koliko i tvrdnje koje se vezuju za video snimak koji je posljednjih dana bio viralan u kojem su prikazana djeca kako drže slova, koja kad se sastave, speluju: „Volimo Satanu“, a za šta je nedvosmisleno utvrđeno da je u pitanju šala i poruka za djecu da treba da provjeravaju svoje spelovanje.


Ukrasi ne dokazuju satanizam


Upotreba četinara za ukrašavanje domova tokom zimskih proslava datira iz biblijskih vremena. Do 7. vijeka n.e. paganski običaj upotrebe zelenila tokom proslave zimskog solsticija je postao dio vjerskih običaja tokom božićnih praznika.

Vjeruje se da je prvobitni običaj bio kićenje jelki jabukama, što bi trebalo da simboliše Drvo poznanja dobra i zla u Rajskom vrtu. 

Popularnost koju jelka danas ima zadobila je za vrijeme Martina Lutera, protestantskog reformatora, koji uvodi i običaj kićenja jelki svećicama.

Danas su jabuke zamijenjene kuglama, a svećice različitim svijetlećim lampionima.

Na vrh jelke često se postavljaju anđeo ili zvijezda repatica koja predstavlja Vitlejemsku zvijezdu iz priče o rođenju Isusa Hrista.

Svjedoci smo da današnji trendovi i stilovi koji se vezuju za kićenje jelke često i ne uključuju nužno sva četiri ukrasa kako se to sugeriše u spornoj objavi (kuglice, ukrasne trake, lampice i zvijezdu na vrhu) već prilično odstupaju od toga.

Dovođenje ukrasa na jelci u vezu sa satanizmom potpuno je neopravdano, a simboli poput kuglica, zvijezde ili lampica česti su u mnogim drugim običajima ili svakodnevnim aktivnostima koji bi se logikom teoretičara zavjera onda nužno proglašavali satanističkim.

Dakle, zbog dovođenja u vezu Djeda Mraza sa satanizmom isključivo na osnovu istih slova u riječima i njihovog redosljeda, kao i tumačenja simbola koji se vezuju za običaj kićenja jelke na obmanjujuć i neprovjerljiv način, ovaj sadržaj ocijenili smo kao teoriju zavjere.

Ocjenu “Teorija zavjere” dobija medijski izvještaj koji daje neistinit ili neprovjerljiv opis neke pojave, događaja ili osobe, predstavljajući ih kao dio ili rezultat skrivenog plana (“zavjere”). Za ovakve sadržaje karakteristično je da iznose niz tvrdnji, predstavljenih kao činjenice, između kojih se utvrđuju uzročno-posljedične veze, bez nuđenja bilo kakvih kredibilnih dokaza.

In this article