Djeca u Americi ne mogu primiti medicinski tretman za promjenu pola

240

LGBTIQ populacija je na konstantnom “udaru” dezinformacija, lažnih vijesti, pa i teorija zavjera.

To potvrđuje i nekoliko Fejsbuk objava kojima se šalje sljedeća poruka:

“Zlo. Vrhunske medicinske škole u SAD-u se sada fokusiraju na malu djecu i obučavaju buduće liječnike primarne zdravstvene zaštite, kako se uključiti u eksperimentalno liječenje promjene spola”.

U objavama se takođe nalazi link do veb sajta neprofitne organizacije Education First Alliance koja se, prema opisu, “bori za roditeljska prava i protiv institucionalne radikalizacije i seksualizacije djece”.

U tekstu te organizacije navedeno je da tri američke ustanove iz Sjeverne Karoline “nude intezinu terapiju za djecu koja žele da promijene pol za pomoć konverzione terapije”.

“Ovi ljekari i klinike znaju da hvatajući djecu i njihove porodice u periodu kada imaju dvije ili tri godine, mogu da generišu ogromne količine novca jer će se pacijenti vjerovatno oslanjati na ljekove tokom cijelog života”, piše između ostalog u tekstu na engleskom jeziku.

Ove tvrdnje nijesu tačne.

Direktor za odnose sa javnošću jedne od pomenutih ustanove ECU Health, Džejson Louri je, u izjavi za platformu Fact Check, pojasnio da ne nude blokatore puberteta, već da omogućavaju hormonsku terapiju u toj ustanovi, ali samo nakon puberteta.

On je pojasnio da se hormonska terapija sprovodi u ograničenim slučajevima i to prema nacionalnim smjernicama koje uključuju temeljne procjene mentalnog zdravlja osobe i saglasnost roditelja ili staratelja.

“ECU Health ne pruža rodnu njegu pacijentima starim od 2 do 4 godine ili tokom bilo kog uzrasta kod male djece“, rekao je Louri.

Predstavnici druge ustanove – UNC Health su takođe ukazali da se proces promjene pola može započeti tek nakon punoljetstva, a da ta ustanova ne sprovodi tretman koji se odnosi na promjenu pola nad djecom, niti bilo kakva istraživanja.

“UNC Health ne nudi nikakav tretman za promjeni pola male djece. Ne vršimo nikakve hirurške procedure za promjenu roda ili medicinske intervencije na maloj djeci. Takođe, ne sprovodimo nikakva istraživanja o rodnoj njezi ili klinička ispitivanja koja uključuju djecu. Ukoliko roditelj(i) malog djeteta imaju nedoumice ili pitanja o polu svog deteta, pružalac primarne zdravstvene zaštite bi ih sigurno saslušao, ali nikada ne bi preporučio rodni tretman za malo dijete. Operacija promjene pola može se obaviti kada su osobe navršile 18 godina ili su starije”, navedeno je u odgovoru ove institucije.

Direktorka za odnose sa medijima u Duke Health, Sara Ejveri je takođe demantovala da ta ustanova sprovodi proces tranzicije pola za djecu tog uzrasta.

“Duke Health već dugi niz godina pruža visokokvalitetnu, saosjećajnu i na dokazima zasnovanu brigu o rodu i adolescentima i odraslima. Odluke o njezi donose pacijenti, porodice i njihovi pružaoci usluga i odgovaraju uzrastu i pridržavaju se nacionalnih i međunarodnih smjernica. Prema ovim stručnim smjernicama i u skladu sa prihvaćenim medicinskim standardima, hormonske terapije se ne daju djeci prije puberteta, a operacije za promjenu pola se, osim u izuzetno rijetkim okolnostima, sprovode tek poslije 18. godine”, pojasnila je Ejveri.

Prema opšte-prihvaćenim standardima Svjetskog profesionalnog udruženja za zdravlje transrodnih osoba, djeca u predpubertetskom uzrastu, uključujući i najraniji uzrast, ne uspunjavaju uslove i nisu podobna za medicinske intervencije. Jedina vrsta njege koja se djeci do 18. godina ukazuje jeste psihološka, u slučajevima kada imaju nedoumice u pogledu svog pola ili seksualnosti.

Da su ove tvrdnje netačne utvrdili su i faktčekeri PolitiFact i AFP.

Fejsbuk objave ocjenjujemo kao lažnu vijest.

Ocjenu “Lažna vijest” dobija originalni medijski izvještaj (u potpunosti proizveden od strane medija koji ga je objavio) koji u sebi sadrži činjenično pogrešne tvrdnje ili informacije. Za sadržaje koji se ocjenjuju kao lažne vijesti može se pouzdano utvrditi da su kreirani i diseminirani sa namjerom da dezinformišu javnost, to jest da tvrdnju koja je u potpunosti lažna predstave kao činjenicu.

In this article