Manipulacija presudom: Evropski sud ne tvrdi da vakcine uzrokuju bolest

1822

Iako je pandemija koronavirusa odnijela više od dva miliona života, a hitno odobrene vakcine, za sada, čini se, predstavljaju jedino rješenje svjetskog problema, anti-vakserski pokret ne prestaje sa manipulacijama.

U cilju diskreditacije vakcine protiv COVID-19, iskorištena je i presuda iz 2017. godine.

Portal Istinom protiv laži objavio je tekst naslovljen:

U tekstu se navodi:

Vrhovni sud EU, kao organ, zapravo i ne postoji, a kao vrhovni sudski organ EU može se posmatrati Evropski sud pravde.

Taj sud 2017. godine jeste donio presudu kojom se kaže da se vakcine mogu kriviti za oboljenja, ali nije eksplicitno ustvrdio da vakcine uzrokuju bolest kako se tvrdi u objavi.

Presuda jeste donešena u slučaju Francuza J.W., koji se vakcinisao protiv Hepatitisa B, a nakon 13 godina preminuo od multiple skleroze.

Ipak, Sud je tada odlučio da se vakcine mogu smatrati uzrokom bolesti i u odsustvu naučnih dokaza koji bi vakcinu povezali sa oboljenjem.

Sud je utvrdio da „specifični i konzistentni dokazi“, kao što su raniji zdravstveni status, odsustvo bolesti u porodičnoj istoriji, kao i ponavljanje slučajeva dovoljan dokaz da je vakcina izazvala oboljenje, te da sud mora osigurati da su dokazi dovoljno ozbiljni, specifični i konzistentni kako bi garantovali ispravnost zaključka da je vakcina uzrokovala oboljenje.

Kako je to preciznije pojasnila Marija Karanikić Mirić, sa Pravnog fakulteta u Beogradu, Evropski sud pravde se uopšte nije izjašnjavao o medicinskom uzroku multiple skleroze, osim što je konstatovao da medicina još uvek nije odgovorila na to pitanje, već se bavio time da li sud može koristiti i druge dokaze bez naučne potvrde.

Ovaj slučaj ocijenili smo kao manipulisanje činjenicama.

Ocjenu “Manipulisanje činjenicama” dobija medijski izvještaj koji koristi poznate i tačne činjenice, ali ih interpretira na obmanjujući način. Ovi izvještaji uglavnom koriste tačne informacije za izvođenje netačnih zaključaka ili tvrdnji, čime usmjeravaju zaključke konzumenata medijskog sadržaja u pogrešnom smjeru u odnosu na stvarno značenje predstavljenih činjenica.

Takođe, ova objava dobija i ocjenu recikLAŽA.

Ocjenu “recikLAŽA” dobija medijski sadržaj koji iznova koristi već objavljene informacije bez jasne naznake vremenskog perioda na koji se sadržaj odnosi. Tekst se reciklira u određenom trenutku kako bi se manipulisalo zaključcicima konzumenta medijskog sadržaja.

Istinom protiv laži: Manipulisanje činjenicama,Reciklaža