Međunarodni monetarni fond (MMF) objavio je analizu u kojoj se govori  o tome kako će vještačka inteligencija (AI) uticati na globalno tržište. Navodi se da će AI imati i pozitivne i negativne posljedice po tržište rada.  

Neki su izuzeli “pozitivno” i fokusirali se na negativno, pritom pogrešno predstavljajući podatke.  

U jednoj objavi na Fejsbuku navodi se:  

MMF poručuje 40% radnih mjesta postati će višak 

Objava je za kratko vrijeme dobila na popularnosti, a među komentarima se izdvajaju neki poput:  

FARAONSKA BAGRA PO GENOCIDNOM PLANU UNISTENJA I POROBLJAVLJANJA LJUDSKE RASE A21 I ROCKEFELER UN 2030 !!!!!  

Posao MMFa je da uvijek bude viska radne snage. To je alat kapitalistickih elita politickog Zapada. 

U tekstu, koji je objavljen na sajtu MMF-a, navodi se da su u analizi sagledane dvije opcije – da će AI zamijeniti poslove, ali i kako može doprinijeti ljudskom radu:  

“Nalazi su zapanjujući: skoro 40 odsto globalnog zapošljavanja izloženo je vještačkoj inteligenciji. Istorijski gledano, automatizacija i informaciona tehnologija su imale tendenciju da utiču na rutinske zadatke, ali jedna od stvari koja izdvaja AI je njena sposobnost da utiče na visokokvalifikovane poslove. Kao rezultat toga, napredne ekonomije suočavaju se sa većim rizicima od vještačke inteligencije – ali i sa većim mogućnostima da iskoriste njene prednosti – u poređenju sa tržištima u nastajanju i ekonomijama u razvoju.  

U naprednim ekonomijama, vještačka inteligencija može uticati na oko 60% radnih mjesta. Otprilike polovina izloženih poslova može imati koristi od integracije AI, povećavajući produktivnost. Za drugu polovinu, AI aplikacije mogu izvršavati ključne zadatke koje trenutno obavljaju ljudi, što bi moglo smanjiti potražnju za radnom snagom, što bi dovelo do nižih plata i smanjenog zapošljavanja. U najekstremnijim slučajevima, neki od ovih poslova mogu nestati.  

Nasuprot tome, na tržištima u razvoju i zemljama sa niskim prihodima, očekuje se da će izloženost AI biti 40%, odnosno 26%. Ovi nalazi sugerišu da se tržišta u razvoju i ekonomije u razvoju suočavaju sa manje neposrednih poremećaja od strane vještačke inteligencije. U isto vrijeme, mnoge od ovih zemalja nemaju infrastrukturu ili kvalifikovanu radnu snagu da iskoriste prednosti vještačke inteligencije, što povećava rizik da bi tehnologija vremenom mogla da pogorša nejednakost među nacijama.” 

Kao što se može razumjeti iz teksta – tvrdnja iz sporne objave je neprecizna, a MMF nije poručio da će 40 odsto radnih mjesta postati višak, već da će vještačka inteligencija uticati na taj procenat – pozitivno i negativno.  

Objava dobija ocjenu – manipulisanje činjenicama.  

Ocjenu “Manipulisanje činjenicama” dobija medijski izvještaj koji koristi poznate i tačne činjenice, ali ih interpretira na obmanjujući način. Ovi izvještaji uglavnom koriste tačne informacije za izvođenje netačnih zaključaka ili tvrdnji, čime usmjeravaju zaključke konzumenata medijskog sadržaja u pogrešnom smjeru u odnosu na stvarno značenje predstavljenih činjenica. 

In this article