Manipulisanje temama slobode vjeroispovijesti i pravima LGBTIQ+ zajednice

418

Kada se u istoj rečenici pomenu LGBTIQ+ zajednica i vjerske slobode jedno je sigurno – neki će to iskoristiti za kreiranje dezinformacija.

Primjer za to pronašli smo u objavi na Fejsbuku teoretičara zavjere Saše Borojevića koji, između ostalog, kaže sljedeće:

„Još jednom, u Ujedinjenim nacijama se dešava nešto neverovatno: jedno od osnovnih ljudskih prava, pravo na slobodno ispovedanje veroispovesti, bi trebalo da bude potkopano! 21. juna 2023. Savetu Ujedinjenih nacija za ljudska prava biće podnet izveštaj u kome se navodi da hrišćanska verovanja, kao i verovanja drugih religija, krše prava LGBT zajednice”.

Post je potkrijepljen dorađenom fotografijom, na kojoj vidimo ženu sa trakom duginih boja preko usana, a u rukama umjesto primarnog, aktivističkog ,,silence“ što smo uočili na originalu, pretragom internet alata, drži fotošopirane simbole različitih vjera. Sa njene desne strane jasno se vidi logo Ujedinjenih nacija (UN), iako ni njega nema na originalnoj fotografiji.

Cijela objava odnosi se na poslednji izvještaj Viktora Madrigal-Borloza, eksperta UN-a za seksualnu orijentaciju i rodne identitete koji je predstavljen 21. juna ove godine.

Njegove riječi izvučene su iz konteksta. On je zapravo rekao da sloboda vjeroispovijesti i uvjerenja nije nespojiva sa jednakim uvažavanjem LGBT osoba.

„Kao nefiksirana paradigma, religija nema suštinske ugrađene pozicije i ne bi imalo smisla pozicionirati je kao inherentno ili pretežno pro ili anti-LGBT“, navodi se u izvještaju.

Ukazao je, dalje, na moguće manipulacije u religijskim sistemima.

,,U nekim slučajevima, vjerski narativi su namjerno korišćeni da opravdaju nasilje i diskriminaciju – često u suprotnosti sa doktrinom tih vjera, a takođe i van okvira prava na slobodu veroispovesti ili uvjerenja“, rekao je Madrigal-Borloz.

Suština njegovog istraživanja, je zapravo da se vjera ne bi trebala koristiti za opravdavanje nasilja nad LGBT zajednicom te da i njima jednako pripada, a ne da njihova prava guše duhovnost.

Dakle, suprotno onome što Borojević viralno iznosi, na svojim društvenim mrežama Madrigal-Borloz objavio je da put duhovnosti mora biti dostupan svima podjednako.

Tvrdnje Borojevića kao netačno interpretirane i izvučene iz originalnog konteksta ocijenile su i naše kolege sa portala Istinomer.rs.

Ovaj sadržaj dobija ocjenu manipulisanje činjenicama.

Ocjenu “Manipulisanje činjenicama” dobija medijski izvještaj koji koristi poznate i tačne činjenice, ali ih interpretira na obmanjujući način. Ovi izvještaji uglavnom koriste tačne informacije za izvođenje netačnih zaključaka ili tvrdnji, čime usmjeravaju zaključke konzumenata medijskog sadržaja u pogrešnom smjeru u odnosu na stvarno značenje predstavljenih činjenica.


In this article