Picula nije naredio raspuštanje Skupštine, niti to može učiniti

1003
tonino-picula

Crna Gora je od promjene vlasti na izborima u avgustu 2020. promijenila dvije vlade, partije rade na formiranju treće. Ovakva situacija „motiviše“ pojedine medije da svojoj publici serviraju određeni narativ nekada ne obraćajući pažnju da li je ono što objave tačno i moguće. U takvoj situaciji, “slavu” je pokupio i izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Tonino Picula.

Portal Borba, čiji tekst je prenio i Aloonline.me, njegove izjave plasirao je uz sljedeći naslov:

„SKANDAL! Đukanovićev plaćenik Tonino Picula raspušta Skupštinu Crne Gore i raspisuje prijevremene parlamentarne izbore!“

„U današnjem skandaloznom intervjuu “Pobjedi“, propagandnom glasilu Đukanovićeve SKY stranke, izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru i bivši ministar vanjskih poslova Hrvatske Tonino Picula otvoreno i besprizorno se upleo u unutrašnja pitanja Crne Gore, te iznio oštar stav protiv najavljenog formiranja vlade od strane izborne većine i demokratskih snaga. Očekivano od plaćenika Mila Đukanovića, kao i u slučaju izvjesnog Bilčika, ali današnjim stavovima su prevaziđeni ionako niski, plaćenički kriterijumi ovoga dvojca. Picula je iznio niz optužbi na demokratske snage u Crnoj Gori, na njihovo djelovanje od političkog sloma Mila Đukanovića 2020. godine, zapomagao je Tonino nad teškom sudbinom koja je zadesila SKY stranku i njenu političko-medijsku poslugu, ali je otišao i korak dalje: poput nekakvog okupacionog upravnika Picula je “naredio“ hitno raspuštanje Skupštine Crne Gore i raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora!“, navodi se u tekstu.

Tonino Picula za Pobjedu jeste govorio o raspuštanju Skupštine i rasprisivanju izbora, ali nikako nije „naredio hitno raspuštanje Skupštine i raspisivanje parlamentarnih izbora“, kako to tvrde Borba i crnogorsko izdanje Alo-a.

Picula je odgovarajući na novinarsko pitanje šta je, prema njegovom mišljenju, rješenje za izlazak iz ove političke krize – izbori ili još jedna manjinska ili tehnička vlada rekao:

„Najodgovorniji moraju voditi računa da aktuelna kriza međustranačkih odnosa ne preraste u ozbiljnu političku i institucionalnu krizu s nepovoljnim uticajem na ekonomske prilike što bi mogli najviše osjetiti građani. Kraj mandata ove komisije i ovog saziva Evropskog parlamenta je u maju 2024, a Crna Gora treba zatvoriti još 30 od 33 poglavlja. Dakle, važno je početi zatvarati pregovaračka poglavlja, a ne zatvarati prostor za prijeko potrebni dijalog u zemlji. Budući da je upitan politički kapacitet koalicije koja je već jednom posrnula pod teretom svojih kontradikcija, čini se kako je svrsishodnije pokrenuti proces raspuštanja Skupštine i održati prijevremene izbore. Međutim, aktuelni razvoj događaja daje naslutiti kako ova nova/stara skupštinska većina ne žuri raspisati izbore“.

Dakle, izvjestilac EP za Crnu Goru je jasno rekao da smatra da je svrsishodnije pokrenuti proces raspuštanja Skupštine i održati prijevremene izbore nego formirati još jednu manjinsku ili tehničku vladu i iz odgovora se jasno vidi da nema nikakve naredbe koju su u Piculinim riječima „uočili“ Borba i Alo.

Sve i da Picula jeste htio da „naredi“ raspuštanje Skupštine to je prosto nemoguće jer Ustav Crne Gore propisuje da se Skupština raspušta ako ne izabere Vladu u roku od 90 dana od dana kada predsjednik Crne Gore prvi put predloži mandatara.

„Ako Skupština duže vrijeme ne obavlja nadležnosti utvrđene Ustavom, Vlada može, pošto sasluša mišljenje predsjednika Skupštine i predsjednika klubova poslanika u Skupštini, raspustiti Skupštinu. Skupština se raspušta ukazom predsjednika Crne Gore. Skupština se ne može raspustiti za vrijeme ratnog ili vanrednog stanja, ako je pokrenut postupak glasanja o nepovjerenju Vladi, kao ni u prva tri mjeseca od konstituisanja i tri mjeseca prije isteka mandata. Predsjednik Crne Gore raspisuje izbore prvog narednog dana po raspuštanju Skupštine“, propisuje Ustav Crne Gore.

Takođe, Ustav je jasan i kada je u pitanju i skraćenje mandata Skupštine Crne Gore. Preciznije, mandat crnogorskog parlamenta može biti skraćen samo na predlog predsjednika Crne Gore, Vlade ili najmanje 25 poslanika.

Jasno je, poslanik u EP ne može raspustiti Skupštinu, niti narediti njeno raspuštanje, niti skraćenje mandata.

Portal Aloonline.me takođe iznosi proizvoljne i neosnovane tvrdnje da su Picula i predsjedavajući Delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa Crnom Gorom, Vladimir Bilčik plaćenici Mila Đukanovića, ne iznoseći, naravno, nijedan dokaz za te tvrdnje.

Takođe, ne stoje ni tvrdnje o navodnom uplitanju Tonina Picule u unutrašnja pitanja Crne Gore.

Picula je izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, koja je još 2007. godine sa Evropskom unijom (EU) potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju čime se obavezala na uzajamnu saradnju i postepeno približavanje evropskim standardima.

„Ovim Sporazumom se regulišu obaveze zemlje budućeg kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, prvenstveno u pogledu donošenja određenih zakona i njihove implementacije, kao i ispunjenja određenih standarda u domenu kvaliteta državne uprave i kapaciteta institucija. Evropska unija, sa svoje strane, znatno olakšava pristup svojem tržištu kompanijama iz zemlje potpisnice, pruža tehničku i finansijsku podršku iz pristupnih fondova Unije“, objašnjeno je na sajtu EU.me.

Dakle, Crna Gora je potpisivanjem ovog i brojnih drugih sporazuma sa EU prihvatila saradnju sa organima EU, među kojima je svakako i Evropski parlament čiji je Picula izvjestilac.

Zbog brojnih neosnovanih i netačnih tvrdnji objave portala Borba i Aloonline.me ocijenili smo kao manipulisanje činjenicama.

Ocjenu “Manipulisanje činjenicama” dobija medijski izvještaj koji koristi poznate i tačne činjenice, ali ih interpretira na obmanjujući način. Ovi izvještaji uglavnom koriste tačne informacije za izvođenje netačnih zaključaka ili tvrdnji, čime usmjeravaju zaključke konzumenata medijskog sadržaja u pogrešnom smjeru u odnosu na stvarno značenje predstavljenih činjenica.

Edit: 19.09.2022.

Portal Aloonline.me objavio je ispravku u svom originalnom tekstu, jasno koristeći etički standard profesionalnog postupanja novinara i demantovao prvobitne navode i njima dajemo ocjenu Demantovano. Ocjena “Demantovano” se daje u slučajevima kada medij utvrdi da je sadržaj potpada pod neku od gore opisanih negativnih ocjena koji je objavio ocijenjen nekom od navedenih ocijena i onda ga demantuje na jasan i vidljiv način, u skladu sa principima objave demantija.

In this article