Navodne DNK promjene koje nastaju nakon vakcinacije i dalje su neizostavan element teorija zavjere koje cirkulišu internetom.

U jednoj od takvih Facebook objava citira se Dr. Chinda Brandolino:

“Već znamo da je vakcina koja se trenutno nameće populaciji dovoljno štetna jer zaista sadrži grafen oksid, ali ispostavilo se da je prava noćna mora kada se uzme u obzir da oni koji koriste tehnologiju mRNA mijenjaju ljudsko biće DNK, pretvarajući ljude u transljude.”

Pozivajući se na sudski postupak iz 2013. godine, ona tvrdi i da su svi ljudi koji su primili vakcinu sada tehnički “patentirani”, a nešto što je patentirano je “vlasništvo” i potpada pod definiciju transhumanog.

“Oni ljudi koji su zakonski identifikovani kao ‘transhumani’ nemaju pristup ljudskim pravima niti pravima koja država daje”, kaže ona.

Dr. Brandolino postala je poznata u Argentini nakon protivljenja abortusu, ali je poznata i po dezinformacijama koje širi. Tokom proteklih mjeseci plasirala je razne teorije zavjere o vakcini protiv COVID-19, a jedna od njih je da sadrži rastvor metala koji proizvodi magnetizam na mjestu ubrizgavanja, a drugi je da RNK vakcine mijenjaju ljudski genom.

Iz Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) su već negirali  ovakve tvrdnje i objasnili da je tehnologija RNK vakcina protiv COVID-19 podvrgnuta rigoroznim testiranjima, a klinička ispitivanja pokazala da ove vakcine pružaju visoko efikasan imunološki odgovor. “Tehnologija RNK vakcina se proučava već nekoliko decenija u kontekstu vakcina protiv bjesnila, gripa i virusa zika. RNK vakcine ne sadrže živ virus i ne utiču na ljudski DNK“, rekli su iz SZO.

I univerzitetski profesori i ljekari su saglasni da ove vakcine nemaju nikakvog uticaja na ljudski DNK, o čemu smo pisali u ranijim analizama.

Tvrdnja Dr. Brandolino da su ljudi koji su primili vakcine protiv COVID-19 sada zakonski patentirani i da nemaju više ljudska prava bazirana je na pogrešno interpretiranoj sudskoj odluci. U presudi Vrhovnog suda SAD -a iz 2013. ne spominju se RNK vaccine, niti da se vakcinisani ljudi mogu patentirati.

Lara Cartwright-Smith, profesorka na odsjeku za zdravstvenu politiku i menadžment na Univerzitetu Džordž Vašington, kazala je da je, zapravo, dugogodišnje pravilo da bilo šta u prirodi, uključujući ljude, ne može biti patentirano. U slučaju pred Vrhovnim sudom se razmatralo da li Myriad Genetics, Inc. može patentirati sekvence genskih mutacija koje mogu dovesti do raka dojke. Kompanija je stvorila kopiju DNK, za testiraje mutacija. Vrhovni sud je presudio da kompanija može patentirati sintetički stvorenu DNK jer nije prirodna, ali ne može patentirati izolovane ljudske gene.

„Prirodna DNK ne može biti patentirana, dok kopija može”, objasnila je profesorka i dodala da su objave koje se pozivaju na ovu presudu besmislene.

Ovu objavu ocjenjujemo kao manipulisanje činjenicama. Tu ocjenu dobija medijski izvještaj koji koristi poznate i tačne činjenice, ali ih interpretira na obmanjujući način. Ovi izvještaji uglavnom koriste tačne informacije za izvođenje netačnih zaključaka ili tvrdnji, čime usmjeravaju zaključke konzumenata medijskog sadržaja u pogrešnom smjeru u odnosu na stvarno značenje predstavljenih činjenica.