Pojavu COVID-19 prate i mišljenja ljekara o toj bolesti koja odstupaju od zvaničnih stavova nadležnih zdravstvenih institucija i u konačnom od stavova Svjetske zdravstvene organizacija(SZO). Ta mišljenja šire se društvenim mrežama, njima se javnost dezinformiše, a mnogi ih konzumenti, sudeći po komentarima, prihvataju kao relevantne.

Jedan od tih primjera je komentar koji je na Fejsbuku objavila Nada Jurinčić, hrvatska pedijatrica u penziji, koja je iznijela niz problematičnih tvrdnji u vezi aktulenog zdravstvenog problema.  Taj komentar se iz susjedne države preselio i na crnogorske društvene mreže.

U komentaru Jurinčić navodi:

“Za svakog liječnika koji ima temeljno obrazovanje i potpunu informaciju,je potpuno jasno da je u ovom slučaju zlorabljena pojava virusa Corone za proizvodnju masovnog straha u mračne nakane vlasti.”

“Osnovna informacija koju moraju svi znati: virus Corone je jedan od mnogobrojnih virusa iz grupe Influenca virusa čija je osobina spontana mutacija i dolazak u zimskim mjesecima. Syndrom koji ta grupacija virusa izaziva je sindrom gornjih i donjih dišnih puteva od rhinitisa, pharyngitisa, laryngitisa do bronchitisa i pneumonije. Dakle, ta škvadra virusa posjećuje ljudsku vrstu već oko 150 godina i to svake godine.”

“Ta Corona je u 2020. došla ISTO KAO ŠTA JE DOŠLA SVIH PRETHODNIH GODINA I KAO ŠTA ĆE NAS POSJETITI SVIH NAREDNIH GODINA.”

Tvrdnje da je pojava korone zloupotrijebljena za proizvodnju masovnog straha i da je to dio mračni namjera vlasti je samo još jedna u nizu terorija zavjera koje prate pojavu te bolesti, poput teorija zavjere da svjetski moćnici su stvorili koronu da bi lakše upravljali svijetom i stvorili novi svjetski poredak. Ono što je zajedničko svim ovim tvrdnjama je da ne nude nikakve činjenične dokaze koji bi im išli u prilog.

Novi koronavirus (SARS-CoV-2) ne pripada grupi influenca virusa

Osim toga, tvrdnje doktorke da je corona pripada grupi influenca virusa  nijesu tačne. Virus influence odnosno gripa i novi koronavirus ne pripadaju istoj grupi virusa, iako se radi o virusima koji napadaju respiratorni sistem, imaju slične simptome, i slično se prenose.

Na ovo je ukazala i SZO  na brifingu  početkom marta. Direktor STO Tedros Adhan je objasnio  da iako sezonski grip ne može da se zaustavi, države i dalje imaju šansu da ograniče slučajeve COVID-19.

“Ovaj virus nije SARS, nije MERS i nije grip. To je jedinstveni virus sa jedinstvenim karakteristikama. Ne pričamo o obuzdavanju sezonskog gripa, to jednostavno nije moguće. Ali, moguće je za COVID-19. Ne tražimo kontakte zbog sezonskog gripa, ali zemlje bi to trebale da urade za COVID-19, jer će to spriječiti infekcije i spasiti živote.” istakao je Adhan.

SARS-COVID-19 ne postoji

Dalje, doktorka nudi teoriju da su “svjetski skriveni moćnici napravili igrokaz”.

Oni su Coronu preimenovali u SARS-Covid-19 ZATO DA OD POZNATOG NAPRAVE NEPOZNATO, JER SE LJUDI BOJE NEPOZNATOG.

Ni to nije tačno jer je novi virus  imenovan kao SARS-CoV-2, a bolest koju izaziva je COVID-19  što je objasnila i SZO.

“Virusi i bolesti koje izazivaju često imaju različita imena. Postoje različiti procesi i svrhe imenovanja virusa i bolesti. Virusi su imenovani na osnovu njihove genetske strukture da bi se olakšao razvoj dijagnostičkih testova, vakcina i ljekova. Virolozi i šira naučna zajednica to rade, pa je viruse imenovao Međunarodni komitet za taksonomiju virusa (ICTV). Komitet je 11. februara 2020. najavio „teški akutni respiratorni sindrom koronavirus 2 (SARS-CoV-2)“ kao ime novog virusa. Ovo ime je odabrano jer je virus genetski povezan sa koronavirusom odgovornim za epidemiju SARS-a 2003. godine. Iako su u vezi, dva virusa su različita. SZO je 11. februara 2020. najavio „COVID-19“ kao naziv ove nove bolesti, slijedeći smjernice prethodno razvijene sa Svjetskom organizacijom za zdravlje životinja (OIE) i Organizacijom za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO).”

Vakcine još nema, pa se ne zna ni njen sastav

Doktorka dalje pojašnjava navodne  “planove svetskih moćnika”

“Sljedeća DVA koraka AGENDE su: prisilna vakcinacija i instaliranje G5 i G6 stanica oko gradova i po objektima. Zašto im treba PRISILNA vakcinacija? Zato što će u toj vakcinaciji, kao i u mnogim drugim biti ALUMINIJ koji je stanični prijemnik i pojačivač visokofrekventnih elektromagnetnih valova. To zračenje uništava PINEALNU ŽLIJEZDU KOD DJECE, a čovjeku razara imunološki sustav i blokira utilizaciju kisika na nivou stanice. G5 i G6 ( mogu oni i više!) stanice treba instalirati.”

Vakcina protiv COVID-19 još nije pronađena, tako da nije ni poznato kome će sve ona biti namijenjena, da li će biti obavezna ili dobrovoljna  i kakav će biti njen sastav.

SZO je objasnila da nije primijećen nijedan negativni štetni uticaj bežične tehnologije na zdravlje građana o čemu je Raskrinkavanje.me već objavilo članak. SZO radi procjenu zdravstvenog rizika od izlaganja radiofrekvencijama i  koji uključuje 5G tehnologiju. Procjenu će objaviti 2022. godine. 6G tehnologija je pitanje budućnosti.

Komentar doktorke Jurinčić sadrži i sledeće tvrdnje:

“Narode hrvatski, nisam ja jedina liječnica koja diže glas protiv ove krvave prevare, tu je Sladoljev, tu su američki i njemački virusolozi, puno je tu liječnika koji šute radi egzistencije”

Hrvatski portal za provjeru činjenica Faktograf koji se bavio ovom objavom penzionisane ljekarke  naveo je da Srećko Sladoljev (zviždač iz Imunološkog zavoda i  veliki protivnik vakcinacije, te zagovornik teze da je novi koronavirus neopasan)  nije ljekar, već  biolog i imunolog.

O teorijama Nade Jurinčić pisalo je i Raskrinkavanje.ba.

Objavu doktorke Jurinčić ocjenjujemo ocjenom pseudonauka. Tu ocjenu dobija medijski izvještaj koji pokušava da određena mišljenja, stavove, vrijednosti ili nalaze dobijene nenaučnim metodom, predstavi kao naučna otkrića ili činjenice.  U ovakvim izvještajima često se pogrešno ili manipulativno interpretiraju postojeća naučna istraživanja, ili se poziva na istraživanja koja nisu u skladu sa naučnom provjerom i utvrđivanjem činjenica.

Viralne objave: Pseudonauka