Nove dezinformacije o toksičnosti vakcina

1358

Dezinformacije o štetnosti vakcine protiv koronavirusa i njihovom navodno upitnom ili tokisčnom sastavu nijesu ništa novo.

Na Facebooku je 7. septembra objavljen screenshot vijesti koja objavljene u junu na portalu provjeri.hr, sa naslovom

„Izumitelj mRNA tehnologije: Spike protein je toksičan! Zaustavite cijepljenje!“

Osnov za teoriju o toksičnosti spajk proteina najvjerovatnije je američka studija o zdravstvenim radnicima koji su primili mRNK vakcinu Moderna, a u kojoj se navodi da se spajk protein za koronavirus, koji izaziva COVID-19, nalazi u krvi 11 od 13 učesnika. Jedan od koautora studije objasnio je da su istraživači željeli da utvrde da li bi mogli da koriste ultra-osjetljiv test za otkrivanje cirkulišućih antigena proizvedenih mRNK vakcinama. „Utvrdili smo da možemo otkriti izuzetno niske koncentracije S1 (komponente spajk proteina) kod 11 od 13 zdravih vakcinisanih pojedinaca, a veliku koncentraciju kod tri od 13“, rekao je on, dodajući da prisustvo „malih“ količina spajk proteina ne znači da mRNK vakcine imaju potencijal da ozbiljno naude.

Otprilike u istom periodu, tvrdnjama iz jednog intervjua sa profesorom iz Ontarija, koje su takođe cirkulisale mrežama, javnost je dovedena u zabludu. U tom intervjuu doktor Byram Bridle, pominje teoriju da je spajk protein, koji tijelo proizvodi, otrovan i da može oštetiti određene organe.

Sve vakcine koje su odobrene za hitnu upotrebu u SAD ne sadrže stvarne proteine iz virusa COVID-19 ili živog virusa COVID-19.

Spajk protein pronađen je na površini virusa i omogućava mu da uđe u ćelije, vezujući se za enzim ACE2, koji se nalazi na površini ćelija. Kada se vakcina primi u mišić nadlaktice, ćelije mišića dobijaju instrukcije za proizvodnju spajk proteina, a veći dio vakcine ostaje u tom području, u ćelijama mišića ili u limfnim čvorovima koji stvaraju imunološki odgovor. Iz Evropske mediciske agencije su rekli da dio vakcine može završiti u krvotoku, ali da se radi o maloj količini koja se vremenom razgrađuje. Spajk protein pomaže u stvaranju imuniteta na buduću infekciju. RNK vakcine sadrže u sebi genetski materijal sa “instrukcijama” koje koriste ćelije da bi izgradile imunitet. Nakon vakcinacije se stvara dio spajk proteina, a ćelije ga registruju kao nešto što ne bi trebalo da bude u tijelu i počinju sa stvaranjem antitijela. Imuni sistem, nakon što je “naučio” da prepozna spajk protein, može da se zaštiti od buduće infekcije.

Ovoj kategoriji vakcina pripadaju Pfizer i Moderna.

Dan Kaul, stručnjak za zarazne bolesti sa Univerziteta u Mičigenu, rekao je da su se vakcine pokazale kao bezbjedne i efikasne kroz klinička ispitivanja i u slučajevima miliona ljudi koji su do sada vakcinisani u u SAD. „Jednostavno nije tačno da je spajk protein na neki način patogen“, rekao je on.

Doktor Adam Ratner, specijalista za pedijatrijske zarazne bolesti, objasnio je da, prije svega, u vakcinama nema spajk proteina, a da su količine koje se stvaraju nakon vakcinisanja, veoma male i da ostaju lokalno.  svega, u vakcinama nema proteina sa šiljcima. Količine koje se stvaraju nakon ubrizgavanja mRNK su vrlo male i gotovo isključivo ostaju lokalno.

Tvrdnje o štetnosti spajk proteina negiralo je više stručnjaka (ovdje, ovdje i ovdje), koji kažu da male količine spajk proteina u krvotoku nijesu toksične. I iz Američke agencije za hranu i ljekove (FDA) su saopštili da nema naučnih podataka koji ukazuju na to da je spajk protein toksičan ili da se zadržava na bilo kom nivou toksičnosti u tijelu nakon vakcinacije.

Objavu ocjenjujemo kao manipulisanje činjenicama. Tu ocjenu dobija medijski izvještaj koji koristi poznate i tačne činjenice, ali ih interpretira na obmanjujući način. Ovi izvještaji uglavnom koriste tačne informacije za izvođenje netačnih zaključaka ili tvrdnji, čime usmjeravaju zaključke konzumenata medijskog sadržaja u pogrešnom smjeru u odnosu na stvarno značenje predstavljenih činjenica.