Pomoć Svjetske banke obmanjujuće protumačena, dovedena u vezu čak i sa 5G mrežom

1301

Cijeli period pandemije koronavirusa pratile su različite dezinformacije i teorije zavjere, a često su se čak i zvanične informacije, izvještaji ili javno dostupna dokumenta tumačili na obmanjujući način u cilju zavaravanja javnosti i navođenja na pogrešne zaključke.

Tako se i putem jedne Facebook objave svi potencijalni čitaoci obavještavaju o navodno „lijepo isplaniranom“ ugovoru o finansijskoj pomoći Sjevernoj Makedoniji od strane Svjetske banke, a narator objavljenog video snimka nas informiše da je to samo jedan od ugovora koji otkrivaju „koliko lažu političari koji vode naše zemlje“. 

„Sad vi u ovom dokumentu imate puno zanimljivih stvari, stvari iz kojih se vidi da ništa nije slučajno (…) i ovaj kredit vjerojatno nisu ih pitali da li hoćete nego su im donijeli papire i rekli su potpišite“, navodi narator i dodaje da je dokumentacija sklopljenih ugovora sa ovih prostora daleko zanimljivija od zemalja Južne Amerike ili recimo Kazahstana…


Da u finansijskoj pomoći Svjetske banke nema ničeg zakulisnog bilo je jasno još kada su u martu prošle godine agencije prenijele informaciju da Svjetska banka stavlja na raspolaganje inicijalni paket od 12 milijardi američkih dolara kao neposrednu podršku zemljama koje se nose sa zdravstvenim i ekonomskim posljedicama izbijanja pandemije koronavirusa u svijetu.

“To je pomoć zemljama članicama Svjetske banke u preduzimanju efikasne akcije kao odgovor na, ili tamo gdje je moguće, na smanjenje tragičnih posljedica koronavirusa. Kroz taj novi paket pomoći po ubrzanoj proceduri, Grupa Svjetska banka pomoći će zemljama u razvoju da ojačaju zdravstvene sisteme, uključujući bolji pristup zdravstvenim uslugama kako bi se zaštitili ljudi od epidemije, zatim pojačalo praćenje bolesti, unaprijedile intervencije u oblasti javnog zdravlja, te kako bi se radilo sa privatnim sektorom radi smanjenja uticaja na privredu”, naveli su u saopštenju, prenijeli su domaći mediji.

Kada je u pitanju konkretno Sjeverna Makedonija, koja i je predmet ove FB objave, program pomoći ovoj zemlji predstavljen je kao protokol koji sadrži dokaze da je sve kontrolisano i unaprijed isplanirano, a narator ocjenjuje da nadležne “niko nije pitao za mišljenje niti im dao prostora za odlučivanje”. Sve informacije o ovom programu podrške dostupne su na sajtu Svjetske banke (na makedonskom jeziku ovdje, na engleskom ovdje), a objavljeni su i detalji projekta koji sadrže budžetiranje, predviđene aktivnosti, rokove…

“Projekat hitnog odgovora na COVID-19 pružiće trenutnu podršku za ograničavanje lokalnog prenošenja virusa jačanjem sistema za nadzor bolesti i laboratorija za javno zdravlje nabavkom dijagnostičkih kompleta, reagensa, potrošnog materijala, lične zaštitne opreme i obukom o odgovarajućim protokolima”, navodi se između ostalog u saopštenju Svjetske banke.

„Svjetska banka pomaže u zaštiti ljudi od epidemije i rješavanju hitnih prioriteta zdravstvenog sektora za smanjenje pritiska na zdravstvene sisteme“, kazao je Marko Mantovaneli, direktor Svjetske banke za Sjevernu Makedoniju i Kosovo.

Dakle, iz navedenog je jasno da je u pitanju zvaničan, javno dostupan program, te da su njegovi detalji lako provjerljivi, a sve komponente tačno utvrđene ugovorom, te da ne postoji ništa zakulisno kako se to tendenciozno predstavlja u video snimku podijeljenom na društvenim mrežama.

Narator u jednom dijelu kaže i da je podatke o pomoći uspio pronaći još samo za BiH, međutim Svjetska banka je kreditiranje omogućila i Srbiji (100 miliona dolara), Hrvatskoj (500 miliona dolara)…

„Cjelokupan program brzog odgovora na nevidljivog neprijatelja se zatvara 2025. godine, a samo da napomenem 2025. godine je dedlajn za implementaciju 5G mreže u cijelom svijetu. Eto čisto onako, slučajno se potrefila godina …“, dodaje se u objavi.

Širenje teorije zavjere o 5G mreži nije izostalo ni ovog puta, pa narator bez ikakvih dokaza ili činjenica dovodi u vezu najnoviju tehnologiju bežičnih mobilnih telefona sa programom podrške Svjetske banke.

Zbog obmanjujućeg načina interpretiranja ovog javno dostupnog dokumenta, uprkos pravovremenim i jasnim informacijama o postojanju projekta podrške i relevantnim izvorima, ovaj sadržaj ocijenili smo kao manipulisanje činjenicama.  

Ocjenu “Manipulisanje činjenicama” dobija medijski izvještaj koji koristi poznate i tačne činjenice, ali ih interpretira na obmanjujući način. Ovi izvještaji uglavnom koriste tačne informacije za izvođenje netačnih zaključaka ili tvrdnji, čime usmjeravaju zaključke konzumenata medijskog sadržaja u pogrešnom smjeru u odnosu na stvarno značenje predstavljenih činjenica.

Dodatno, zbog tvrdnji o tome “da je sve unaprijed isplanirano”, “da ništa nije slučajno”, kao i sugestivnog dovođenja u vezu finsijskog kreditiranja Svjetske banke i 5G mreže ovaj sadržaj dobija i ocjenu teorija zavjere.

Ocjenu “Teorija zavjere” dobija medijski izvještaj koji daje neistinit ili neprovjerljiv opis neke pojave, događaja ili osobe, predstavljajući ih kao dio ili rezultat skrivenog plana (“zavjere”). Za ovakve sadržaje karakteristično je da iznose niz tvrdnji, predstavljenih kao činjenice, između kojih se utvrđuju uzročno-posljedične veze, bez nuđenja bilo kakvih kredibilnih dokaza.