Pokušaj manipulacije: Američka FDA jeste odobrila upotrebu vakcine

1329

Početak vakcinacije protiv COVID-19 podigao je antivakcinaški pokret na noge, a samim tim donio i niz dezinformacija koje najčešće dolaze iz ovog pokreta.

Jedan od takvih primjera je i objava kojom se tvrdi da većina medicinskog osoblja odbija da se vakciniše jer „američka Uprava za hranu lekove (FDA) nije izdala dozvolu za stavljanje u promet nijedne vakcine protiv Covid19“.  

Ova objava sastoji se iz nekoliko fotografija  dokumenta naslovljenog „Dozvola za hitnu upotrebu leka (EMERGENCY USE AUTHORIZATION) PFIZER-BIONTECH COVID19 VACCINE U CILJU SPREČAVANJA BOLESTI COVID19 KOD OSOBA UZRASTA 16 GODINA I STARIJIH. 

Zapravo je u pitanju Informator za vakcinisana lica i njihove staratelje koji se može naći na zvaničnoj stranici Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.  

Dale, američka agencija nije odobrila puštanje u promet vakcine, ali je odbrila njenu hitnu upotrebu bez registracije. Odobrenje za hitnu upotrebu lijeka znači da se on može koristiti bez prethodne registracije kako bi se vakcinacija počela što prije.

Na istom sajtu se nalazi i Informator za zdravstvene radnike koji sprovode imunizaciju u kojem se jasno navodi da je FDA odobrila hitnu upotrebu vakcine. Dokumenti su na sajtu objavljeni 29. decembra.

Da je američka agencija izdala odobrenje za upotrebu vakcine jasno je objavljeno i na sajtu FDA. 

“Odobrenje za hitnu upotrebu je mehanizam kojim se olakšava upotreba medicinskih protivmjera, uključujući vakcine, tokom hitnih slučajeva u javnom zdravlju, poput pandemije COVID-19″, pojašnjeno je na sajtu FDA.

Takođe se pojašnjava da ovim odobrenjem FDA dozvoljava upotrebu medicinskih proizvoda čije stavljanje u promet nije još uvijek odobreno, u hitnim slučajevima, kako bi se dijagnostifikovale, tretirale I sprječavale bolesti opasne po život.

FDA takođe navodi i da su vakcine protiv Covida rigorozno testirane.

Takođe,  opširnijem  Informatoru za zdravstvene radnike se ne pominje da se ne zna koliko traje zaštita nakon vakcinisanja. 

U Informatoru za zdravstvene radnike, nakon nabrajanja simptoma alergijskih reakcija na vakcinu, nema dijela u kojem se kaže da „ovo nisu sva moguća neželjena dejstva i da se mogu javiti ozbiljna i neočekivana neželjena dejstva“.

S obzirom je objava pokušaj da se publika navede na pogrešan zaključak da FDA nije odobrila upotrebu vakcine, iako je učinila još sredinom decembra ovaj slučaj ocijenili smo kao manipulisanje činjenicama.   

Ocjenu “Manipulisanje činjenicama” dobija medijski izvještaj koji koristi poznate i tačne činjenice, ali ih interpretira na obmanjujući način. Ovi izvještaji uglavnom koriste tačne informacije za izvođenje netačnih zaključaka ili tvrdnji, čime usmjeravaju zaključke konzumenata medijskog sadržaja u pogrešnom smjeru u odnosu na stvarno značenje predstavljenih činjenica.

Napomena: Analiza je dopunjena novim informacijama 14.01. i ocjena objave je promijenjena iz „Lažna vijest“ u „Manipulisanje činjenicama“.

Viralne objave: Manipulisanje činjenicama