Smjernice EK, Božić i hrišćanska imena – stara priča dočekala nove praznike

219

Ako na Balkanu čak i u neformalnim kafanskim ili virtuelnim diskusijama pomenete riječ “jednakost”  vrlo je vjerovatno da ćete ući u žučnu raspravu sa sagovornikom ili vas on nikad više neće gledati “istim očima”. Tu činjenicu vješto koriste dezinformatori, koji su verzirani da demonizuju “vrijednosti Zapada”, te vjerska i nacionalna pitanja istaknu u prvi plan, upozoravajući nas da se sistemski uništava zdrava supstanca svakog društva.  

U namjeri da izazovu što veću paniku na društvenim mrežama, brojne karike dezinformacionog  ekosistema, stare izjave “oblače” u aktuelno ruho i zabrinuto ih predstavljaju svojim pratiocima. 

Takav je slučaj i sa objavom od 10. decembra, u kojoj se jedan novinski naslov na engleskom jeziku pojašnjava sljedećim tekstom: 

“Povjerenica EU-a “za jednakost” smatra riječi poput “Božić” ili kršćanska imena poput Marija diskriminirajućima u novoobjavljenim “smjernicama”, koje će biti revidirane nakon revizije dokumenta. EU smjernice savjetuju protiv korištenja riječi Marija ili Božić. Kažu da treba biti osjetljiv prema ne-kršćanima.”  

Kreator pomenutog posta je na kraju dodao i uvredljiv komentar na račun EU poslanice Helene Dali.  

Da pojasnimo, političarka sa Malte Helena Dali bavila se pitanjima ravnopravnosti još od 2019. godine, a jedna od njenih obaveza bila je jačanje jednakosti u svakom smislu, bez obzira na pol, nacionalnost, vjeru, invaliditet, godine ili seksualnu orijentaciju.  

Ona je vodeći se time, 2021. godine prezentovala Smjernice Evropske komisije (EK) za inkluzivnu komunikaciju, a dokument sadrži praktične primjere i savjete službenicima u Evropskoj komisiji. 

Dio smjernica koji je izazvao najveće reakcije javnosti prezentovan je u okviru poglavlja “Kulture, životni stilovi i vjerovanja”. Tako se recimo, službenicima EK savjetuje da umjesto rečenice “Božićno vrijeme može biti stresno” koriste zamjenu “Praznično vrijeme može biti stresno” jer se tako izbjegava pretpostavka da su svi hršćani.  

Takođe, sugestija koja je izazvala brojne komentare jeste da se u pričama ili primjerima ne navode isključivo imena koja su zastupljena u jednoj religiji. Pa je tako preporuka da se umjesto rečenice “Marija i Ivan su međunarodni par” radije koristi rečenica poput “Malika i Julio su međunarodni par”. 
Ovaj slučaj je u javnosti poznat još još od novembra 2021. godine, mjesec dana nakon što je Dali predstavila dokument.  

Italijanske novine Il Giornale tada su objavile priču pod naslovom “U Evropi je zabranjeno reći ‘Božić’, pa čak i nazvati se Marija”.  

Konzervativci i pojedini italijanski političari koji zastupaju desničarske stavove bili su neprijatno iznenađeni smjernicama, a dokument je negativno komentarisala i aktuelna premijerka Italije Đorđa Meloni.  

Nakon salve kritika smjernice su privremeno povučene, a poslanica je najavila njihovu reviziju. 

“Izražena je zabrinutost u vezi sa nekim primjerima navedenim u Smjernicama o inkluzivnoj komunikaciji, koje su, kao što je uobičajeno sa takvim smjernicama, u toku. Razmatramo ove nedoumice s ciljem da ih riješimo u ažuriranoj verziji smjernica”, napisala je Dali još u novembru 2021. godine u objavi na Tviteru, današnjem X-u.  

Faktografu je potvrđeno da ažurirana verzija Smjernica još uvijek nije donesena. 

Uzimajući u obzir da je dokument koji je predstavljen 2021. godine javno kritikovan, te da je tada najavljena njegova revizija, jasno je dezinformatori ovaj slučaj neopravdano koriste u aktuelnom trenutku, kako bi promovisali svoje narative. Da je mnogo vremena prošlo od objave Smjernica svjedoči i sama Đorđa Meloni koja je tadašnji slučaj komentarisala kao liderka italijanske desnice, a u međuvremenu je postala premijerka te zemlje.  

Ovoj objavi dajemo ocjenu reciklaža. 

Ocjenu “recikLAŽA” dobija medijski sadržaj koji iznova koristi već objavljene informacije bez jasne naznake vremenskog perioda na koji se sadržaj odnosi. Tekst se reciklira u određenom trenutku kako bi se manipulisalo zaključcima konzumenta medijskog sadržaja. 

In this article