Kreiranje dezinformacija u svijetu kakav danas poznajemo postalo je izuzetno lako, a to možemo uočiti naročito kada su u pitanju ljekovi za razne bolesti. 
 

Tako je na Fejsbuku “objelodanjeno” da postoji lijek za autizam. 
 

“Kako smo mogli znati da je relativno jeftin lijek, koji košta manje od 30 dolara i koji postoji skoro 100 godina, bio odgovor? Samo jedna doza data djeci sa ASD koja nisu govorila, počela su da pričaju u roku od 9 sati”, glasi citat koji se pripisuje izvjesnoj doktorici Silviji Teos. 

Poremećaj autističnog spektra, čija je skraćenica ASD, predstavlja neurološki i razvojni poremećaj koji počinje još u djetinjstvu i traje tokom čitavog života, a tvrdnja o suraminu kao lijeku potiče od studije koja je sprovedena 2017. godine. 

Tokom kliničkog ispitivanja prve faze te studije, odobrene od strane američke Uprava za hranu i ljekove (FDA), naučnici su testirali efekat suramina na „osnovne“ simptome autizma kod pet dječaka, u poređenju sa pet dječaka čiji tretman nije podrazumijvao suramin.  

Studija je otkrila mala, privremena poboljšanja u rezultatima dijagnostičke procjene autizma. 

Autori studije su ukazali na ograničenja eksperimenta i mali uzorak, navodeći u zaključku studije da „snažno upozoravaju na neovlašćenu upotrebu suramina“. 

Izdavačka kuća Elsevier, jedna od najznačajnijih platformi za objavljivanje naučnih studija, objavila je i ovu studiju, ukazala je ujedno i na ograničavajuće faktore. 

U studiji je učestvovalo samo desetoro djece i primijenjena je samo jedna doza lijeka, navedeno je u pregledu studije, kao i da „ljekari ne mogu da prepisuju suramin za autizam dok se ne testira bezbjednost i efikasnost tokom rigoroznih kliničkih ispitivanja i to nakon odobrenja FDA”. 

Osim što navodna doktorica Silvija Teos nema nikakve veze sa pomenutom naučnom studijom, pretragom njenog imena i platforme za objavljivanje akademskih članaka Google Scholar dolazimo do zaključka da osim u ovom mim-u, ona i ne postoji. 

Na zvaničnim vebsajtovima američkog Nacionalnog instituta za zdravlje (NIH) i Uprave za hranu i ljekove (FDA) navedeno je da ne postoji lijek za poremećaj autističnog spektra, i upozoravaju da se ne koriste ljekovi koji nisu odobreni za liječenje ASD-a. 

Iako ne postoje ljekovi koji liječe osnovne simptome poremećaja autističnog spektra, FDA je odobrila neke koji mogu pomoći u regulisanju simptoma koji se dovode u vezu sa ASD-om, poput hiperaktivnosti ili nemogućnosti fokusiranja pažnje. 

Da suramin nije odobren kao lijek za autizam objavio je i Rojters. 

Iz tog razloga, objavu ocjenjujemo kao dezinformaciju. 

Ocjenu “Dezinformacija” dobija medijski izvještaj koji u sebi sadrži “miks” činjenica i netačnog ili poluistinitog sadržaja. U ovakvim slučajevima, mediji ne moraju nužno biti svjesni netačnih informacija koje su objavljene zajedno sa istinitim. Takođe, ovom ocjenom biće tretirani i izvještaji koji imaju lažne atribucije ili naslove koji ne oslikavaju tekst u smislu tačnosti informacija.  

In this article