SZO nije priznala da su PCR testovi nepouzdani, već dala smjernice za pravilnu upotrebu

2730

Sumnje u PCR testove, na kratko su zamijenile (dez)informacije o vakcinaciji protiv koronavirusa, koja je poslednjih mjeseci aktuelna u gotovo čitavom svijetu. Međutim, PCR testiranje ponovo je na meti teoretičara zavjere, koji tvrde da su testovi nepouzdani, te da nam daju lažnu sliku o broju oboljelih od kovida – 19.

Portal PCNEN objavio je da Svjetska zdravstvena organizacija priznala grešku, te da PCR test nije valjan.

“Svjetska zdravstvena organizacija je priznala da je PCR test Cov-19 nevaljan i da su procjene “pozitivnih slučajeva” neutemeljene” piše PCNEN, pozivajući se na objavu portala logično.com.

SZO, kako navodi PCNEN “implicitno priznaje godinu dana kasnije da su svi PCR testovi izvedeni na pragu pojačanja (Ct) od 35 ciklusa ili više nevaljani”

“Ako se test provodi uz ograničenje od 35 Ct ili više (što je preporučila WHO), segmenti virusa SARS-CoV-2 ne mogu se otkriti, što znači da su SVI takozvani  “pozitivni slučajevi” potvrđeni i evidentirani u bazama podataka u  posljednjih 14 mjeseci pogrešni  (nemaju znanstvenu valjanost)” navodi se u tekstu portala Logično.com, na koji se poziva PCNEN.

Istu vijest prenio je i portal fakti.org, navodeći da je SZO saopštila da je

“bilo koji pozitivan test potencijalno lažno pozitivan”.

Za objašnjenje ove tvdnje, autori članka koristili su smjernice SZO o dijagnostičkim testovima za SARS-CoV-2, tvrdeći da nisko pozitivne rezultate treba tumačiti s oprezom.

U smjernicama SZO navodi se da, kada se rezultati ispitivanja ne podudaraju s kliničkom slikom, treba uzeti novi uzorak i ponoviti test korištenjem iste ili različite metode pojačavanja nukleinske kiseline.

Međutim, smjernice su, kako su Rojtersu objasnili u SZO, pogrešno interpretirane.

Iz SZO su za Rojters saopštili, da nisu rekli da su PCR testovi za COVID-19 neispravni, tvrdeći da su njihova uputstva izuzeta iz konteksta.

“Od početka 2020. SZO je dobila 10 izvještaja o problemima u vezi sa PCR testovima za otkrivanje SARS-CoV-2 (virusa koji uzrokuje COVID-19), uključujući neke proizvode koje je SZO odobrila za hitnu upotrebu“, rekli su iz SZO za Rojters.

Izvještaji su, kako navode, imali pogrešne dijagnoze, i lažno pozitivne i lažno negativne rezultate, a ne kako se tvrdi u tekstu, samo lažno pozitivne.

Istraga SZO u vezi sa ovim izvještajima otkrila je da se testovi nijesu koristili na pravilan način i u skladu sa uputstvima proizvođača. Laboratorije su posebno nailazile na probleme „onda kada nijesu primjenile preporučeni prag pozitivnosti“ ili broj PCR ciklusa potrebnih za pojačavanje DNK dovoljno da bi se vidio pozitivan signal.

„To može rezultirati ili lažno negativnim rezultatima (ako je primjenjeni prag niži) ili lažno pozitivnim (ako je prag veći)“, objasnila je SZO u izjavi za FactCheck.org.

Virusolog i profesor sa Univerziteta u Kvinslednu, Ian Mekej, objasnio je u izjavi za Rojters, da ako laboratorija koristi komercijalni RT-PCR komplet, onda moraju slijediti uputstva proizvođača,

„U suprotnom, dobijeni rezultati možda nijesu najbolji, najtačniji rezultati koje testiranje može da pruži”, naveo je Mekej.

Harvard Health na svojoj veb stranici objašnjava da su PCR testovi izuzetno tačni, a da se većina lažno pozitivnih rezultata smatra greškama u izvođenju testa.

Imajući u vidu da SZO u svojim smjernicama, nije objavila da su PCR testovi za COVID-19 rezultirali “naduvanim” pozitivnim rezultatima, već je pokušala da ukaže na pogrešno rukovanje PCR testovima, izvještaj portala logično.com, dobija ocjenu “lažna vijest

Ocjenu “Lažna vijest” dobija originalni medijski izvještaj (u potpunosti proizveden od strane medija koji ga je objavio) koji u sebi sadrži činjenično pogrešne tvrdnje ili informacije. Za sadržaje koji se ocjenjuju kao lažne vijesti može se pouzdano utvrditi da su kreirani i diseminirani sa namjerom da dezinformišu javnost, to jest da tvrdnju koja je u potpunosti lažna predstave kao činjenicu.

Portal PCNEN, kao i fakti.org zbog prenošenja takvog sadržaja, dobija ocjenu “prenošenje lažne vijesti”

Ovu ocjenu dobijaju medijski izvještaji u kojima se prenosi originalni sadržaj drugog medija, a koji sadrži lažnu vijest. Ocjena se daje samo za prenošenje sadržaja koji je kategorisan kao lažna vijest. Prenošenje sadržaja koji su ocijenjeni drugim negativnim ocjenama tretira se isto kao i kreiranje takvih sadržaja.

PCNEN: Prenošenje lažnih vijesti Logično: Lažna vijest,Prenošenje lažnih vijesti Fakti: Lažna vijest,Prenošenje lažnih vijesti

In this article