Apokaliptični planovi kojih nema u agendama

1761
apokalipticni-planovi

Planovi koji ne postoje, omiljeni su teoretičarima zavjere a oni ih nesebično podijele sa korisnicima društvenih mreža.

Na Fejsbuk strancic Kraljević Marko III, objavio je navodni “plan za 2030. godinu.”

Ovo su “proročanstva” koja se već neko vrijeme dijele na Fejsbuku.

Na fotografiji je istaknut i simbol UN-a, jasno da je dodat fotošopom, jer jedan dokument ovakve međunarodne organizacije definitivno zahtjeva ozbiljniju formu. Zašto baš Ujedinjene nacije, jasnije postaje objavom koju smo pronašli na drugim Fejsbuk stranicama gdje direktnije objašnjavaju fotografiju navodeći naziv:

Međutim takav dokument ne postoji. U stvarnosti postoje dva dokumenta Agenda 21 i Program održivog razvoja do 2030.

Agenda 21 je akcioni plan Ujedinjenih nacija koji je usvojen na samitu u Brazilu 1992. godine.

Kako se može vidjeti u samom dokumentu, u pitanju je plan aktivnosti koje agencije Ujedinjenih nacija o svjetske vlade treba da ostvare svuda gdje se utiče na životnu sredinu.

Dakle, u pitanju nisu nikakvi skriveni planovi o kojima se govori u objavi.

Program održivog razvoja, što se takođe može vidjetu u samom dokumentu, je skup ciljeva koje svijet treba da ostvari za smanjenje siromaštva, gladi, bolesti, neravnopravnosti polova i obezbjeđivanje vode i boljih sanitarnih uslova života. Dakle, opet ni riječ o apokaliptičnim predviđanjima sa Fejsbuka.

Zbog toga ova objava dobija ocjenu teorija zavjere.

Ocjenu “Teorija zavjere” dobija medijski izvještaj koji daje neistinit ili neprovjerljiv opis neke pojave, događaja ili osobe, predstavljajući ih kao dio ili rezultat skrivenog plana (“zavjere”). Za ovakve sadržaje karakteristično je da iznose niz tvrdnji, predstavljenih kao činjenice, između kojih se utvrđuju uzročno-posljedične veze, bez nuđenja bilo kakvih kredibilnih dokaza.

In this article