Ekološka aktivistkinja, Greta Tunberg, inspiracija je za teoretičare zavjere godinama i pripisuju joj se razne aktivnosti, izjave, a sada i rodbinske veze.  

Na Fejsbuku kruži objava u kojoj se kaže: 

GRETA PRAUNIKA  
BARONA ROTŠILDA !!  
Jadna mala devojčica … 

Uz objavu je ostavljen i link do teksta na francuskom koji glasi:  

Da li Rotšildi završavaju svoj izraelski projekat? 

Malo je teško iz ovog djela razabrati kakve veze imaju Izrael, Rotšildi i Greta, ali fokus je svakako na tvrdnji da je Greta praunuka Lajonela Rotšilda. 

U tekstu se, između ostalog navodi:  

“Pradjed aktivistkinje, Joakim Tunberg, bio je vanbračni, ali priznati sin Lajonela Rotšilda 1928. Majka ga je sama odgajala prve dvije godine, pa je naslijedio njeno prezime. O Joakimu se potom brinuo biološki otac i sa 12 godina se preselio u Francusku. Tamo se školovao i kasnije studirao u Londonu. Sa 26 godina, Joakim Rotšild-Tunberg postao je jedan od najuspješnijih švedskih bankara. 1957. prodao je banku, poklonio veći deo kapitala „fondacijama“ i povukao se iz poslovanja. Kuća Rotšild priznaje Gretu Tunberg kao rod, ali uvjerava da njene ekološke aktivnosti nemaju nikakve veze sa njenim porijeklom i da ih kuća ne finansira.” 

Ova teorija nije tačna. Greta nema nikakve veze sa familijom Rotšild, niti je njen pradjed bio izvjesni Joakim. To je već dokazivao Logically. U njihovom istraživanju se navodi da je njen pradjed bio Fric Tunberg, a djed Olof Tunberg, kao i:  

“Logically je kontaktirao Odjeljenje za ekonomsku istoriju Univerziteta u Upsali da istraži tvrdnju o Joakimu Tunbergu/Joakimu Rotšildu. Oni potvrđuju da ne postoje istorijski podaci o bilo kom Joakimu koji je radio u švedskom bankarskom sektoru, prema izdanju švedskog bankarskog registra iz 1951. i 1955. Knjige sadrže opsežne spiskove svih pojedinaca koji su radili u švedskim bankama tokom tog perioda.” 

Tvrdnju je istraživao i australijski AAP, koji je došao do istog zaključka kao Logically – Greta Tunberg nema veze sa lozom Rotšild.  

S obzirom na sve navedeno, kao i na dio u spornom tekstu, gdje se Rotšildi pominju kao “reptilijanci”, ova objava dobija ocjenu – teorija zavjere.  

Ocjenu “Teorija zavjere” dobija medijski izvještaj koji daje neistinit ili neprovjerljiv opis neke pojave, događaja ili osobe, predstavljajući ih kao dio ili rezultat skrivenog plana (“zavjere”). Za ovakve sadržaje karakteristično je da iznose niz tvrdnji, predstavljenih kao činjenice, između kojih se utvrđuju uzročno-posljedične veze, bez nuđenja bilo kakvih kredibilnih dokaza. 

In this article