Za tumačenje međunarodnih dokumenata često su potrebne grupe stručnjaka, usko vezanih za određenu temu, kako bi se njihov sadržaj “raščivijao”. Ali, kako to biva u posljednje vrijeme na društvenim mrežama, ali i u dobrom dijelu medija, takvim dokumentima se neki ljudi često bave paušalno, što dovodi do pogrešnih zaključaka.  

Jedan takav je donešen na Fejsbuku. U dvije objave, na dva profila sa imenom Saše Borojevića, kaže se: 

2018 godine sam upozorio na LEGALIZACIJU PEDOFILIJE  

2023 godine UN poziva na dekriminalizaciju seksa između odraslih i maloletnika.  

UN kaže da deca imaju i sposobnost i zakonsko pravo da donose seksualne odluke! 

Borojević je priložio dva linka da potrkijepi svoje tvrdnje: svoje gostovanje na portalu IN4S iz 2021. i tekst sa Fox news-a, koji nije baš prepoznat kao najliberalniji medij na svijetu. Ono što spori Borojević, kao i Fox, je izvještaj Međunarodne komisije pravnika, koji su kako navode – podržale UN, u kojem se, između ostalog, kaže: 

“Štaviše, seksualno ponašanje koje uključuje osobe ispod propisanog minimuma starosne granice za pristanak na seks može biti sporazumno činjenično, ako ne po zakonu. U ovom kontekstu, sprovođenje krivičnog zakona treba da odražava prava i kapacitet lica mlađih od 18 godina da donose odluke o ulasku u sporazumno seksualno ponašanje i njihovo pravo da budu saslušani u pitanjima koja ih se tiču. U skladu sa njihovim evoluirajućim kapacitetima i progresivnom autonomijom, osobe mlađe od 18 godina treba da učestvuju u odlukama koje se na njih odnose, uzimajući u obzir njihovu starost, zrelost 
i najboljie interese, i sa posebnom pažnjom na garancije nediskriminacije.” 

S obzirom na to da je ova formulacija poprilično rogobatna i da su se mediji i korisnici društvenih mreža obrušili na nju, pojašnjenje je dala portparolka generalnog sekretara UN-a, Stefan Dužarik, koja kaže

“Mogu vam reći da je izvještaj, koji je objavila Međunarodna komisija pravnika u martu, nedavno pogrešno predstavljen na brojnim veb stranicama. On ne poziva na dekriminalizaciju seksa sa djecom, niti na ukidanje starosne granice za pristanak. Izvještaj Međunarodne komisije pravnika postavlja pravne principe za usmjeravanje primjene međunarodnog zakona o ljudskim pravima na krivično pravo u nizu pitanja. U primjeni zakona, prepoznato je da krivične sankcije nijesu prikladne protiv adolescenata sličnog uzrasta za sporazumnu neeksploatatorsku seksualnu aktivnost. Dakle, takođe je poznato da adolescentima ne treba spriječavati pristup zdravstvenim uslugama koje ih štite. UN su odlučne u borbi protiv seksualne eksploatacije djece, zastupaju stav da su seksualna eksploatacija i zlostavljanje djece zločin i podržavaju zemlje da zaštite djecu.” 

Ako nije bilo jasno iz komplikovanog pravničkog jezika da se UN, kao ni međunarodni pravnici, ne zalažu za “legalizaciju pedofilije”, a što godinama navodno najavljuje Borojević, onda bi logika trebalo da odnese prevagu. Ali, često se u vremenu velikog protoka informacija i borbe za lajkove ona ostavi po strani. 

Ova objava dobija ocjenu – manipulacija činjenicama.  

Ocjenu “Manipulisanje činjenicama” dobija medijski izvještaj koji koristi poznate i tačne činjenice, ali ih interpretira na obmanjujući način. Ovi izvještaji uglavnom koriste tačne informacije za izvođenje netačnih zaključaka ili tvrdnji, čime usmjeravaju zaključke konzumenata medijskog sadržaja u pogrešnom smjeru u odnosu na stvarno značenje predstavljenih činjenica. 

In this article