U kampanji protiv vakcine na društvenim mrežama dezinformatorima nije strano da izvrću istorijske fakte i falsifikuju i izvlače činjenice iz konteksta.

Više mjeseci Fejsbukom kruži slika sa Nirnberških suđenja, na koju je dopisan tekst

Međutim istina je da je na autentičnu fotografiju sa procesa, u kojem su se  na optuženičkoj klupi našli pripadnici političke, vojne i ekonomske elite nacističke Njemačke, u aktuelnom trenutku proizvoljno dodat sadržaj, tj. riječ je o netačnom tumačenju, koje je zloupotrijebljeno, u kampanji protiv korona vakcinacije.

Naime, Nirnberški proces nije ustanovio da se „davanje ljekova protiv volje subjekta“ tretira kao zločin protiv čovječnosti.

Fake news tragač je objavio i pojašnjenje šta je zapravo donio Nirnberški proces, odnosno kako je definisan zločin protiv čovječnosti.  Na osnovu suđenja viđenijim nacistima, nastali su takozvani Nirnberški principi, kao skup od sedam osnovnih načela u vezi s međunarodnom odgovornošću za krivična djela.

Šesti princip definiše zločine kažnjive po međunarodnom pravu, a to su:

zločini protiv mira,

ratni zločini i

zločini protiv čovječnosti.

Zločini protiv čovečnosti, po ovom principu, odnose se na progon na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi, a takođe i na ubistvo, istrebljenje, stavljanje u ropski položaj, deportaciju i druge nehumane akte protiv civilnog stanovništva. Navedena djela smatraju se zločinom protiv čovječnosti i kažnjiva su po međunarodnom pravu onda kad su u sticaju sa zločinima protiv mira i ratnim zločinima. Ni na koji način se ne spominju medicinski tretmani niti  liječenje bilo kog pojedinca ili populacije.

Osim toga, glavni pretresi u nirnberškoj Palati pravde počeli su tek u novembru 1945. i nijedna presuda nije donesena do kraja te godine, pa tako Nirnberški sud, nije mogao 1945. ustanoviti ono što se tvrdi na viralnoj fotografiji .

Donošenje Nirnberških principa, naprotiv, predstavljalo je složen i dug političko-pravni postupak i Komisija Ujedinjenih nacija za međunarodno pravo objavila ih je tek 1950. godine.

Da bi slučaj  „raskrinkali“ do kraja dužni smo pojasniti gdje teoretičari zavjere  vide prostor za manipulativno djelovanje.

Pravni dokument u kojem se govori o etičkim principima izvođenja medicinskih ekperimenata, zove se  Nirnberški kodeks i nema nikakvu konekciju s definisanjem zločina protiv čovječnosti. Nirnberški kodeks govori o obaveznom pristanku subjekta kada je u pitanju eksperimentisanje sa ljudima, ali ne i o upotrebi testiranih i odobrenih ljekova i vakcina.

To potvrđuje i američki sajt specijalizovan za dekonstrukciju lažnih vijesti FactCheck.org

Nirnberški kodeks nastao je 1947. godine tokom posebnog suđenja ljekarima koji su tokom Drugog svjetskog rata sprovodili medicinske oglede na zatvorenicima u koncentracionim logorima (postupak poznat kao Doctors’ trial). Nacisti su, bez pristanka, sprovodili eksperimente kako bi potkrijepili svoju ideologiju rasne superiornosti. Nirnberški kodeks upravo je odgovor takvim postupcima.

Istražujući gotovo identične objave, Frans pres je konsultovao Lorensa Gostina, profesora prava s Univerziteta Džordžtaun, koji je pojasnio da nijedna osoba nema pravo da odbije tretman da bi potom zarazila drugu osobu. „Bioetički principi zahtijevaju informisan pristanak, ali ne ukoliko taj pojedinac predstavlja rizik za druge“, ističe  Gostin.

Zaključak više sagovornika Frans presa je da međunarodno pravo nije u suprotnosti s vakcinacijom, pa je između ostalih Stiven Džof, profesor medicinske etike na Univerzitetu Pensilvanija, poručio da je Nirnberški kodeks savršeno kompatibilan s vakcinacijom.

Ovu objavu,  ocjenjujemo kao lažnu vijest.

Ocjenu “Lažna vijest” dobija originalni medijski izvještaj (u potpunosti proizveden od strane medija koji ga je objavio) koji u sebi sadrži činjenično pogrešne tvrdnje ili informacije. Za sadržaje koji se ocjenjuju kao lažne vijesti može se pouzdano utvrditi da su kreirani i diseminirani sa namjerom da dezinformišu javnost, to jest da tvrdnju koja je u potpunosti lažna predstave kao činjenicu.

Viralne objave: Lažna vijest