Još jedna medijska objava, plasirana je kao analiza koja obiluje uglavnom polovično tačnim ili netačnim informacijama, koje su zavrijedile nekoliko ocjena iz metodologije Raskrinkavanja.

IN4S je 5. novembra objavio tekst pod naslovom „Nije da se „ne gradi“: NATO objekti na sve strane, šta sve Alijansa kontroliše u Crnoj Gori“. U tekstu se navodi da “ulaskom Crne Gore u NATO, svi vojni sastavi, svi vojni objekti, postrojenja i instalacije postaju sastavni dio tog vojnog saveza i o njihovoj upotrebi i korišćenju odluke se donose van Crne Gore”.

Nakon toga se navodi: 

„Od ulaska Crne Gore u NATO, odnosno njenog „uguravanja“ u sjeverno-atlanski savez, bez referenduma, i nakon priznanja Duška Markovića da u trenutku pristupanja ovom agresivnom vojnom savezu čak 85% građana se protivilo takvom činu, neprekidno je od prorežimskih medija javnost „bombardovana“ informacijama o „dobrobiti“ ulaska u NATO”.

Tvrdnja IN4S-a koja se odnosi na navodno priznanje Markovića nije tačna, budući da se izjava koju je Marković dao, a koja se odnosi na protivljenje 85% građana odnosila na priznanje Kosova, a ne pristupanje NATO-u.

Marković je u februaru prošle godine saopštio da je „preko 85 odsto građana bilo protiv odluke Vlade da prizna Kosovo, ali mi smo ipak priznali Kosovo“.

Ovo nije jedini put da IN4S izjavu Markovića koja se odnosi na podršku od 85 odsto građana stavlja u kontekst protivljenja NATO članstvu, a ne priznanju Kosova.

Ovu tvrdnju IN4S-a ocjenjujemo kao „lažnu vijest“, jer sadrži činjenično pogrešne tvrdnje ili informacije i odnosi se na sadržaj koji je kreiran i diseminiran sa namjerom da dezinformiše javnost, odnosno tvrdnju koja je u potpunosti lažna predstavlja kao činjenicu.

___

IN4S dalje navodi da se odluke o Crnoj Gori donose van nje: 

“Naime, ulaskom Crne Gore u NATO, svi vojni sastavi, svi vojni objekti, postrojenja i instalacije postaju sastavni dio tog vojnog saveza i o njihovoj upotrebi i korišćenju odluke se donose van Crne Gore”.

Teza o gubljenju suvereniteta i nemogućnosti samostalnog donošenja odluka, kao i o odlučivanju o budućnosti države van njenih granica bila je među ključnim argumentima protivnika NATO članstva.

Osnovni princip funkcionisanja Alijanse odnosi se na donošenje odluka konsenzusom. NATO je, u svojoj osnovi, međunarodna organizacija u okviru koje svaka država članica zadržava svoj suverenitet.

Sve odluke se donose zajednički, konsenzusom, odnosno za donošenje bilo kakve odluke i njeno sprovođenje u djelo potrebna je saglasnost svih 29 članica, uključujući i Crnu Goru, što znači da je za korišćenje crnogorskih resursa za potrebe NATO-a potrebna saglasnost svake članice.

To su kazali i iz Ministarstva odbrane, uz napomenu da su o zabludama učlanjenja Crne Gore u NATO mnogo puta govorili, ocjenjujući netačnim interpretacije „da su svi vojni sastavi, objekti i postojenja sastavni dio NATO-a i da se odluke donose van Crne Gore“.

„Svim resursima u Crnoj Gori, ljudskim i materijalnim, raspolaže isključivo država Crna Gora. Tako su netačni svi navodi da će se ‘u našoj zemlji graditi vojne baze, da je vojna imovina popisana i unešena u bazu podataka u Komandi NATO, kao i ljudski resursi…’. Uz to, napominjemo da nije zapisan nijedan slučaj da je vojska neke države članice izgubila identitet članstvom u NATO-u, gdje ni Crna Gora nije izuzetak“, navodi se u odgovoru Ministarstva odbrane na upit tima Raskrinkavanje.me.

Stoga ova tvdnja dobija ocjenu „manipulisanje činjenicama” jer se u ovoj objavi koriste poznate i tačne činjenice, ali ih interpretira na obmanjujući način. Ocjenu “manipulisanje činjenicama” dobijaju izvještaji koji uglavnom koriste tačne informacije za izvođenje netačnih zaključaka ili tvrdnji, čime usmjeravaju zaključke konzumenata medijskog sadržaja u pogrešnom smjeru u odnosu na stvarno značenje predstavljenih činjenica.

___

Jedna od tvrdnji IN4S-a u vezi je sa poligonom na Sinjajevini, što je tema koja je jedno vrijeme bila veoma aktuelna i različito tretirana u javnosti.

IN4S piše:

„Navodno je to za potrebe vježbi jedinica vojske, ali postoje indicije da će to biti korišćeno u druge svhe što izaziva ozbiljnu zabrinutost. Ono što zabrinjava dio eksperata sa kojima je Istraživački centar IN4S je doša do saznanja da postoji projekcija da se poligon na Sinjajevini koristi čak i za odlaganje štetnog otpada.“

Dugoročnim planom razvoja odbrane 2019-2028 definisano je da je jedan od ključnih prioriteta Ministarstva odbrane da se na lokaciji na planini Sinjajevina formira vojni poligon koji mora da obezbijediti uslove za taktičke vježbe jedinica do ranga bataljona i bojna gađanja pješadijskim naoružanjem i artiljerijskim oruđima Vojske.

Iz Ministarstva odbrane je više puta poručeno da će poligon na Sinjajevini služiti isključivo kao vježbovno – strelišni poligon za potrebe vojske i da na toj lokaciji nije planirano uništavanje viška naoružanja.

Medijska objava da će poligon na Sinjajevini služiti kao vrsta NATO baze i poligon za gađanje i uništavanje viška naoružanja već je jendom bila predmet analize tima Raskrinkavanje.me, kad je ocijenjena kao lažna vijest.

Budući da se IN4S služi neprovjerenim tvrdnjama i nagađanjima, pružajući čitaocu informacije koje nijesu provjerene i više puta demantovane, ova tvrdnja IN4S-a dobija ocjenu „neprovjereno“.

____

Činjenično netačne tvrdnje da se u trenutku učlanjenja Crne Gore u NATO 85% građana protivilo tom činu, ocjenjujemo kao “lažnu vijest“. Navode o tome da ulaskom u NATO, svi vojni objekti, postrojenja i instalacije postaju sastavio dio tog vojnog saveza i o njihovoj upotrebi i korišćenju odluke se donose van Crne Gore, ocjenjujemo sa “manipulisanje činjenicama“, dok saznanja o eventualnim projekcijama da će se poligon na Sinjajevini koristiti i za odlaganje štetnog otpada ocjenjujemo kao “neprovjereno“. 

IN4s: Lažna vijest,Manipulisanje činjenicama,Neutemeljeno