U Vikend novinama (Dnevne novine) je 6. oktobra objavljen tekst pod naslovom “Zbog hajke na Crnu Goru biće zabranjen ulazak svima koji je blate?”.

Vikend novine (Dnevne novine) u tekstu se navodi:

Ovaj tekst su objavili i domaći i regionalni portali: CDM, Aktuelno, Mondo, Dnevno, Novosti, Kurir, pozivajući se na Vikend novine (Dnevne novine) kao izvor. 

Portal IN4S je, kao reakciju na tekst iz Vikend novina (Dnevnih novina), objavio izjavu istoričara Aleksandra Rakovića, dok je portal Srbija danas objavio reakciju pjesnika Matije Bećkovića, u kojoj se navodi:

U tom tekstu Srbija danas Vikend novine (Dnevne novine) ne navodi kao izvor, niti u sljedećem tekstu u kojem objavljuje spisak onih kojima je zabranjen ulaz:

Razlozi za zabranu ulaska propisani Zakonom o strancima opisuju različite pravne i faktičke situacije, ali bi se pravno utemeljenje za formiranje „liste nepoželjnih“ kakvu insinuiraju Vikend novine (Dnevne novine)  moglo tražiti jedino u normi da „to zahtijevaju razlozi nacionalne, odnosno unutrašnje bezbjednosti ili javnog zdravlja”. 

Na naš upit Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore odgovara da je članom 8 Zakona o strancima definisana zabrana ulaska i razlozi zbog kojih se strancu neće dozvoliti ulazak u Crnu Goru.

U ovom slučaju policija donosi rješenje o zabrani ulaska. Rješenje o zabrani ulaska donosi se bez izjašnjenja stranca. Protiv rješenja o zabrani ulaska može se izjaviti žalba preko najbližeg diplomatskog, odnosno konzularnog predstavništva Crne Gore u inostranstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

O eventualno izjavljenoj žalbi odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ova Žalba ne odlaže izvršenje rješenja. O zabrani ulaska stranca u Crnu Goru policija vodi evidenciju. Obrazac i način unošenja zabrane propisuje Ministarstvo. S tim u vezi, ministar unutrašnjih poslova je donio Pravilnik o unošenju zabrane ulaska i otkaza boravka stranca u stranu putnu ispravu.

Dalje, na naše konkretno pitanje o licima za koja Vikend novine (Dnevne novine) tvrde da im je izrečena zabrana ulaska u Crnu Goru iz MUP-ovog Direktorata  za građanska stanja i lične isprave, tj. Direkcije za strance, migracije i readmisiju saopštavaju “da Direktorat za građanska stanja i lične isprave ne sadrži ove podatke”.

Da bolje razumijemo ovu izjavu MUP-a pomogla nam je izjava premijera Duška Markovića.

On je kazao da ne postoji lista nepoželjnih iz Srbije, kojima je zabranjen ulazak u Crnu Goru.

Marković je novinarima na Žabljaku kazao da za sada nije sastavljena lista nepoželjnih, kao i da je Vlada neće kriti od javnosti, ako bude potrebe za takvom listom.

“Kad bude bilo potrebe za tim, i kad bude opravdanih razloga, ona će biti konstruisana i nećemo je kriti od javnosti. Nije za sada sastavljena lista. Bilo je očekivano da će biti. Crna Gora je odlučna da brani svoje državno dostojanstvo demokratskim i drugim sredstvima, koje mogu ličiti na zabranu ulaska”, rekao je Marković.

Vikend novine (Dnevne novine) u objavljenom tekstu koriste neimenovani izvor i nemaju zvaničnu potvrdu ove informacije. Tvrdnja da “spisak nepoželjnih već postoji” demantovao je i MUP i premijer Marković. Ipak, zvanične institucije nijesu odbacile mogućnost da je takav spisak u pripremi. 

Budući da medijski izvještaj iz Vikend novina (Dnevnih novina) u sebi sadrži “miks” činjenica i netačnog ili poluistinitog sadržaja, ali i da nije ispoštovano pravilo kontaktiranja druge strane, u ovom slučaju zvanične institucije države Crne Gore, ocjenjujemo ga kao dezinformaciju i pristrasno izvještavanje.

Kao dezinformaciju i pristrasno izvještavanje ocjenjujemo i tekstove sa portala Srbija danas.

Tekst na portalu CDM, Dnevno, Aktuelno, Kurir, Dnevno, IN4S ocjenjujemo kao pristrasno izvještavanje. 

CDM: Pristrasno izvještavanje | Aktuelno.me: Pristrasno izvještavanje | Mondo: Pristrasno izvještavanje | Dnevno.rs: Pristrasno izvještavanje | Kurir: Pristrasno izvještavanje | Dnevne novine: Dezinformacija,Pristrasno izvještavanje | Srbija danas: Dezinformacija,Pristrasno izvještavanje | Srbija danas: Dezinformacija,Pristrasno izvještavanje | IN4s: Dezinformacija,Pristrasno izvještavanje