Ne stišavaju se narativi oko tzv. “specijalne operacije”, odnosno ruske agresije na Ukrajinu. Na sve načine ona se pokušava opravdati, pa čak i očiglednim nedosljednostima u međunarodnom pravu.

Već smo pisali o tome kako Rusija ne ratuje po međunarodnim pravilima, te da se razni članovi povelje UN-a pokušavaju pogrešno protumačiti.

Ponovo imamo slične tvrdnje, poput one iznesene u objavama na društvenim mrežama:

U članovima 106 i 107 povelje UN kaže se:

Član 106. predviđa da se SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo, SSSR, Kina i Francuska obavezuju da, nakon zajedničkih konsultacija, preduzmu – u ime organizacije UN – zajedničke akcije koje mogu biti potrebne radi očuvanja međunarodnog mira i sigurnosti, sve dok ne stupe na snagu posebni sporazumi spomenuti u članu 43. kojima se članice UN-a obavezuju da Savjetu bezbjednosti stave na raspolaganje svoje “oružane snage”, neophodne “za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti”.

U članu 107. navedeno je da “ništa u ovoj povelji ne spriječava akciju u odnosima na bilo koju državu koja je za vrijeme Drugog svjetskog rata bila neprijatelj bilo koje države potpisnice ove povelje, preduzetu ili odobrenu – kao posljedicu tog rata – od vlada odgovornih za takvu akciju”.

Kao što smo već pisali:

U spornoj objavi navodi se i to da Rusija, između ostalih, ima pravo da napadne Sloveniju ili Hrvatsku, koje u vrijeme potpisivanja Povelje UN 1945. nijesu ni postojale kao samostalne države, kao što nije ni Ukrajina.

Ova objava pronašla je svoj put do šire publike na društvenim mrežama. Inicijator narativa bio je tekst sa Sputnika krajem septembra, za koji je govorio tzv. analitičar Igor Nikulin, koji je u igru ubacio pogrešno interpretirane članove Povelje UN-a.

Nikulin je predstavljen kao “ruski ekspert”. On je ranije širio rusku propagandu, kao i teorije zavjere o koroanvirusu. U medijima je predstavljan kao bivši ekspert UN-a. Zvaničnici UN-a saopštili su da nemaju pojma ko je on, a on se branio time da su podaci o njegovom angažmanu uništeni.

O narativu da su Ukrajinci nacisti takođe smo već pisali.

Ova objava dobija ocjenu – lažna vijest.

Ocjenu “Lažna vijest” dobija originalni medijski izvještaj (u potpunosti proizveden od strane medija koji ga je objavio) koji u sebi sadrži činjenično pogrešne tvrdnje ili informacije. Za sadržaje koji se ocjenjuju kao lažne vijesti može se pouzdano utvrditi da su kreirani i diseminirani sa namjerom da dezinformišu javnost, to jest da tvrdnju koja je u potpunosti lažna predstave kao činjenicu.