“Tablete od beba”: Manipulisanje starim snimcima i vijestima

603

Često se na internetu miješaju babe i žabe. Bezbroj puta su stari snimci dobili novu slavu. Uglavnom se, pa i u ovom slučaju, obogate novim tumačenjima.

Viralni video star je desetak godina iako to korisnica nije navela u svojoj objavi.

Pomenuti adrenohrom, kako smo već objašnjavali, je hemijsko jedinjenje a ne kapsula ili droga od dječje krvi, niti se pominje tokom ovog snimka. U laboratorijama se dobija oksidacijom hormona stresa- adrenalina i može pomoći pri zaustavljanju krvarenja u otvorenim ranama pokazuju istraživanja. Potpuno je nerelevantno upoređen sa sumanutim kapsulama koje sadrže ljudski prah i koje se za razliku adrenohroma, kroz medije nisu opovrgle.

Iako neki korejski mediji tvrde da su se ,,kapsule od mesa mrtvih beba” pojavile 2010. godine kada je započelo tajno krijumčarenje iz Kine u Južnu Koreju, ta vijest odjeknula je 2012. godine čak i u našem govornom području.

Nadležni iz Kine objasnili su da se posmrtnim ostacima strogo upravlja, prenosi BBC. Ovakav anti-ljudski proces, rezultati su analize, sadrži velike količine kontaminiranih bakterija i virusa.

S obzirom na činjenicu da se radi o starom snimku i zaplijenjenim tabletama, objava dobija ocjene manipiulisanje činjenicama i recikLaža.

Ocjenu “Manipulisanje činjenicama” dobija medijski izvještaj koji koristi poznate i tačne činjenice, ali ih interpretira na obmanjujući način. Ovi izvještaji uglavnom koriste tačne informacije za izvođenje netačnih zaključaka ili tvrdnji, čime usmjeravaju zaključke konzumenata medijskog sadržaja u pogrešnom smjeru u odnosu na stvarno značenje predstavljenih činjenica.

Ocjenu “recikLAŽA” dobija medijski sadržaj koji iznova koristi već objavljene informacije bez jasne naznake vremenskog perioda na koji se sadržaj odnosi. Tekst se reciklira u određenom trenutku kako bi se manipulisalo zaključcicima konzumenta medijskog sadržaja.