Švedska nije ukinula najstarijim pacijentima intenzivnu njegu

915

Pojedini mediji u Crnoj Gori i regionu objavili su da će Švedska uskratiti intenzivnu njegu bolesnicima starijim od 80 godina. Međutim, istina je da je jedna bolnica u Švedskoj izdala preporuku o načinu prioritiziranja bolesnika u slučaju nedostatka kapaciteta na odjeljenju intenzivne njege. Švedska trenutno nema problema s ovim kapacitetima.

Švedski list Aftonbladet je objavio informaciju da je jedna od bolnica u toj državi koja nosiv naziv Karolinska izdala uputstvo ljekarima da u slučaju opterećenosti  bolničkih kapaciteta zbog pandemije COVID -19  naprave prioritete ko će od pacijenata dobiti intenzivnu njegu, i da prioritet neće biti najstarija populacija. Ta informacija se ispostavila netačnom, ali prije nego je Aftonbladet objavio ispravku već se proširili van granica te države i stigla je do regiona. List je pogrešno protumačio dokument  bolnice  pa je u ispravljenoj verziji dao precizne informacije po kojima i starija populacija ima pravo na intenzivnu njegu.

Objašnjeno je da se uputstvo bolnice odnosi na “biološke godine”, a ne na “hronološke godine”. Biološke godine, kako je objašnjeno ne zavise od stvarnih godina života, nego od zdravlja cjelokupnog organizma, odnosno, zdravlja više organa.