Godinama traju spekulacije da će NATO graditi baze u Crnoj Gori i zemljama regiona.

Mediji su u julu objavili tekst pod naslovom “NATO bazu gradiće na Sinjajevini”, pozivajući se na beogradski list Politika. U tekstovima se navodi:

Crnogorsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da će na planini Sinjajevini, na sjeveroistoku države, sagraditi poligon za gađanje, uništavanje viška naoružanja i jednu vrstu NATO baze.

U tekstu se navodi da je novinar Sinjajevinu posjetio “nakon što je Ministarstvo odbrane Crne Gore saopštilo da će na ovoj planini, pokraj Savinog jezera, jedinog izvorišta Sinjavine, sagraditi poligon za gađanje, uništavanje viška naoružanja i jednu vrstu NATO baze”.

Tekst iz Politike prenijeli su portali PCNEN, Mondo, IN4S, Novosti, Blic, RTV Vojvodina, Informer. 

Tragom ove informacija smo provjeravali:

  • Da li je Ministarstvo odbrane Crne Gore saopštilo da će “na ovoj planini, pokraj Savinog jezera, jedinog izvorišta Sinjavine, sagraditi poligon za gađanje, uništavanje viška naoružanja i jednu vrstu NATO baze”?

Pretragom medijskih sajtova zaključili smo da su se navodi o izgradnji NATO baze na Sinjajevini periodično pojavljivali u medijima.

Prema navodima TVCG, koja se u emisiji “Magazin” bavila ovom tematikom, početkom ove godine Ministarstvo odbrane je pojasnilo da je Vlada još 2013. obavezala tu institucije uz MUP I Ministarstvo održivog razvoja da utvrde kakav bi bio poligon za bojno gađanje i uništavanje ubojnih sredstava. Godinu kasnije Ministarstvo odbrane i Uprava za imovinu su bili zaduženi za nalaženje adekvatne lokacije.

Ministarstvo je još tada saopštilo da na Sinjajevini neće uništavati viškovi naoružanja, što je u njihovom domenu, već neeksplodirana ubojna sredstva, uglavnom zaostala iz Drugog svjetskog rata, što je u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i Direktorata za vanredne situacije.  

Ministar odbrane Crne Gore Predrag Bošković je u maju ove godine, ali i nekoliko dana nakon objavljenog teksta u Politici, u Skupštini pojasnio:

“Vojska treba da ima neki poligon negdje u Crnoj Gori gdje može da vježba. Izdvojena je lokacija na Sinjajevini koja može da zadovolji za potrebe poiigona. Ovaj lokalitet bi se koristio isključivo za obuku vojske, s obzirom da nema lokacije koja bi se koristila za te svrhe. Poligon će se koristiti samo nekoliko dana kada lokalno stanovništvo ne boravi u okolnim katunima”, kazao je Bošković na sjednici parlamenta posvećenoj poslaničkim pitanjima, navodeći da se u Crnoj Gori ne planira izgradnja objekata za uništavanje oružja NATO-a.

S obzirom da je informaciju o gradnji NATO baze demantovale zvanične institucije i organizacije, tekst Politike ocjenjujemo kao lažnu vijest, dok tekstove objavljene na portalima Mondo, IN4S, Novosti, Blic, RTV Vojvodina, Informer ocjenjujemo kao prenošenje lažnih vijesti. 

Pored ovih spekulacija da će se baza graditi na Sinjajevini, u medijima se pojavila vijesti i da će NATO baza biti i u Tivtu.

Pozivajući se na albanski portal “Nekomb”, domaći i regionalni mediji objavili su:

Eks­per­ti iz Pen­ta­go­na su iden­ti­fi­ko­va­li dvi­je ba­ze iz ere Hlad­nog ra­ta kao od­go­va­ra­ju­će za no­vu stra­te­gi­ju. Jed­na je u mje­stu Ku­čo­va, a dru­ga u Tiv­tu, u Cr­noj Go­ri. Po­li­tič­ki cilj iz­grad­nje dvi­je no­ve ba­ze, po­seb­no u mje­stu Ku­čo­va, je­ste da Ame­ri­kan­ci ima­ju ne­za­vi­snost u slu­ča­ju ope­ra­ci­ja u re­gi­o­nu Me­di­te­ra­na, ali i na Bli­skom is­to­ku

Albanski portal “Nekomb” nije u tekstu naveo zvanični izvor već je napisano da ovu informaciju saznaju iz neimenovanih diplomatskih izvora.

Tekst su prenijeli dnevni list PCNEN, Dan, IN4S, Sputnik, Novi Standard, Sloboda.

S obzirom da je “Nekomb”, koristio neimenovane izvore čiju vjerodostojnost nije moguće provjeriti, provjeravali smo:

  • Da li je Ministarstvo odbrane Crne Gore saopštilo da će se graditi NATO baza u Tivtu

Provjerom smo utvrdili da je informaciju da će se u Tivtu graditi NATO baza, demantovalo je i Ministarstvo odbrane i portparol NATO-a Pjers Kazale u izjavi za TV Vijesti.

“NATO ne gradi vojne baze na Balkanu, već planira da uloži 51 milion eura u modernizaciju postojeće vazduhoplovne baze u mjestu Kučova u Albaniji. Novac će biti utrošen za unaprjeđenje infrastrukture u bazi, uključujući i prostor za skladištenje goriva”, kazao je Pjers Kazale, portparol NATO-a.

Nakon toga, tekst sa albanskog portala više nije bio dostupan.

Pitali smo portal “Nekomb” zašto je tekst uklonjen, međutim nijesmo dobili odgovor.

U domaćim medijima ova informacija nije ispravljena.

S obzirom na rezultate provjere koji su pokazali da informacije o izgradnji NATO potiču iz neimenovanih izvora, kao i da su ih zvanične institucije i organizacije dematovale, tekst iz dnevnog lista “Dan” ocjenjujemo kao lažnu vijest, a tekstove sa portala PCNEN, IN4S, Sputnik, Novi Standard, Sloboda kao prenošenje lažne vijesti

(Raskrinkavanje.me)

Politika.rs: Lažna vijest | PCNEN: Lažna vijest,Prenošenje lažnih vijesti | Mondo: Lažna vijest,Prenošenje lažnih vijesti | IN4s: Lažna vijest,Prenošenje lažnih vijesti | Novosti: Lažna vijest,Prenošenje lažnih vijesti | Blic.rs: Lažna vijest,Prenošenje lažnih vijesti | Ekspres: Lažna vijest,Prenošenje lažnih vijesti | Informer: Lažna vijest,Prenošenje lažnih vijesti | Dan: Lažna vijest,Prenošenje lažnih vijesti | IN4s: Lažna vijest,Prenošenje lažnih vijesti | Sputnik: Lažna vijest,Prenošenje lažnih vijesti | Novi Standard: Lažna vijest,Prenošenje lažnih vijesti | Sloboda: Lažna vijest,Prenošenje lažnih vijesti | PCNEN: Lažna vijest,Prenošenje lažnih vijesti

Edit: 30.5.2023.

Portal Mondo.rs objavio je ispravku u svom originalnom tekstu, jasno koristeći etički standard profesionalnog postupanja novinara i demantovao prvobitne navode i njima dajemo ocjenu Demantovano. Ocjena “Demantovano” se daje u slučajevima kada medij utvrdi da je sadržaj potpada pod neku od gore opisanih negativnih ocjena koji je objavio ocijenjen nekom od navedenih ocijena i onda ga demantuje na jasan i vidljiv način, u skladu sa principima objave demantija.