Ne, nepronalaženje seksualnog partnera nije invaliditet

1756

Od početka pandemije koronavirusa, Svjetska zdravstvena organizacija (SZO), kao krovna međunarodna zdravstvena organizacija, konstantno je na udaru političara, medija, ali i manipulatora i dezinformatora.

Pored brojnih obmana i lažnih vijesti vezanih za SZO i Covid-19, ovoj organizaciji se, već neko vrijeme, uz sporadična ponavljanja manipulacije, pokušava pripisati i da želi da mijenja uređenja porodice.

Fejsbukom se, kao i prije dvije godine, opet širi tvrdnja da, prema smjernicama SZO, svako ko nema seksualnog partnera zapravo ima invaliditet.

Ova tvrdnja zapravo kreće još iz 2016. godine, kada su je prenijeli pojedini afrički mediji, kao i britanski Telegraf.  Tekst su, dvije godine kasnije, prenijeli Kurir, Telegraf, Prnjavoronline, a 2020. RTS.

Tvrdi se da je SZO donijela smjernice prema kojima se neplodnost, kao i nepronalaženje seksualnog partnera smatraju invaliditetom.

AFP je 2018. godine kontaktirao doktora Dejvida Adamsona, kojeg je britanski Telegraf citirao, a koji je pojasnio da su neke tvrdnje u članku rezultat nesporazuma, pogrešnog tumačenja i izvlačenja iz kontesta. „Jasno sam saoppštio da SZO nije prihvatila ovu definiciju i politiku 2016, a nije ni sada“, rekao je Adamson.

Prema definiciji SZO, neplodnost se smatra invaliditetom, i zdravstvena njega za neplodnost spada pod zaštitu Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Ipak, osim neplodnosti, u definicijama i smjernicama SZO, nepronalaženje seksualnog partnera se ne pominje niti se definiše kao invaliditet.

Imajući u vidu da ova objava svakako ne odgovara istini ona dobija ocjenu lažna vijest.

Ocjenu “Lažna vijest” dobija originalni medijski izvještaj (u potpunosti proizveden od strane medija koji ga je objavio) koji u sebi sadrži činjenično pogrešne tvrdnje ili informacije. Za sadržaje koji se ocjenjuju kao lažne vijesti može se pouzdano utvrditi da su kreirani i diseminirani sa namjerom da dezinformišu javnost, to jest da tvrdnju koja je u potpunosti lažna predstave kao činjenicu.

Ovaj sadržaj dobija i ocjenu recikLAŽA.

Ocjenu “recikLAŽA” dobija medijski sadržaj koji iznova koristi već objavljene informacije bez jasne naznake vremenskog perioda na koji se sadržaj odnosi. Tekst se reciklira u određenom trenutku kako bi se manipulisalo zaključcicima konzumenta medijskog sadržaja.

Portal Kurir objavio je ispravku u svom origanalnom tekstu, jasno koristeći etički standard profesionalnog postupanja novinara i demantovao prvobitne navode i njima dajemo ocjenu Demantovano. Ocjena “Demantovano” se daje u slučajevima kada medij utvrdi da je sadržaj potpada pod neku od gore opisanih negativnih ocjena koji je objavio ocijenjen nekom od navedenih ocijena i onda ga demantuje na jasan i vidljiv način, u skladu sa principima objave demantija.

Edit: 08.02.2021.

Kurir: Reciklaža,Demantovano | Telegraf: Reciklaža,Demantovano | Prnjavor: Reciklaža,Demantovano | Rts.rs: Reciklaža,Demantovano