Niti je bilo teritorijalnih promjena, niti je protjerana ćirilica

1289

U moru medijskih manipulacija najčešće se srećemo sa onima gdje se pojedine nacije i narodi predstavljaju kao prijetnja drugom narodu i njegovoj tradiciji.

Ovoga puta, Alo.rs je objavio tekst naslovljen

Kada se pogleda ovakav naslov, moglo bi se zaključiti da se u Sjevernoj Makedoniji dešavaju teritorijalne podjele, iako se zapravo radi o novim normativnim aktima u makedonskom Ministarstvu unutrašnjih poslova.  

Alo.rs je u tekstu  objavio da je ministar unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije Agim Nuhiu potpisao rješenje kojim se propisuje da se na amblemu sjevernomakedonske policije od sada nalazi i albanski jezik.

U tekstu se dalje navodi:

Dakle, niti su „Albanci dobili veliku teritoriju“ niti je „ćirilica protjerana“.

U objavi sjevernomakedonskog MUP-a jasno se navodi kakvi su propisi i zbog čega se i albanski jezik našao na uniformama policije, pa ova maniplacija dobija ocjenu manipulisanje činjenicama.

Ocjenu “Manipulisanje činjenicama” dobija medijski izvještaj koji koristi poznate i tačne činjenice, ali ih interpretira na obmanjujući način. Ovi izvještaji uglavnom koriste tačne informacije za izvođenje netačnih zaključaka ili tvrdnji, čime usmjeravaju zaključke konzumenata medijskog sadržaja u pogrešnom smjeru u odnosu na stvarno značenje predstavljenih činjenica.

Portal Alo  objavio je ispravku u svom origanalnom tekstu, jasno koristeći etički standard profesionalnog postupanja novinara i demantovao prvobitne navode i njima dajemo ocjenu Demantovano. Ocjena “Demantovano” se daje u slučajevima kada medij utvrdi da je sadržaj potpada pod neku od gore opisanih negativnih ocjena koji je objavio ocijenjen nekom od navedenih ocijena i onda ga demantuje na jasan i vidljiv način, u skladu sa principima objave demantija.

Edit: 22.10. 15:00h

Alo: Manipulisanje činjenicama,Demantovano