Niti je bilo teritorijalnih promjena, niti je protjerana ćirilica

U moru medijskih manipulacija najčešće se srećemo sa onima gdje se pojedine nacije i narodi predstavljaju kao prijetnja drugom narodu i njegovoj tradiciji. Ovoga puta, Alo.rs je objavio tekst naslovljen Kada se pogleda ovakav naslov, moglo bi se zaključiti da se u Sjevernoj Makedoniji dešavaju teritorijalne podjele, iako se zapravo radi o novim normativnim aktima u makedonskom Ministarstvu …

417

U moru medijskih manipulacija najčešće se srećemo sa onima gdje se pojedine nacije i narodi predstavljaju kao prijetnja drugom narodu i njegovoj tradiciji.

Ovoga puta, Alo.rs je objavio tekst naslovljenMINISTARSTVO POTPISALO! Albanci dobili veliku teritoriju na istoku, proterana ćirilica!

Kada se pogleda ovakav naslov, moglo bi se zaključiti da se u Sjevernoj Makedoniji dešavaju teritorijalne podjele, iako se zapravo radi o novim normativnim aktima u makedonskom Ministarstvu unutrašnjih poslova.  

Alo.rs je u tekstu  objavio da je ministar unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije Agim Nuhiu potpisao rješenje kojim se propisuje da se na amblemu sjevernomakedonske policije od sada nalazi i albanski jezik.„Potpisali smo normativne akte za ambleme policijskih uniformi i na albanskom jeziku, saobraćajnoj policiji, graničnoj, helikopterskoj jedinici za policijska zaduženja i jedinici za specijalna zaduženja“ citira Alo.rs Nuhiua.

U tekstu se dalje navodi:„U zakonu o korišćenju jezika u Severnoj Makedoniji u članu jedan je utvrđeno da na celoj teritoriji Republike Severne Makedonije i u njenim međunarodnim odnosima službeni jezik je makedonski jezik i njegovo ćirilično pismo. U nastavku istog člana utvrđuje se da je drugi jezik, onaj koji govore najmanje 20 odsto građana (albanski jezik), takođe službeni jezik, kao i njegovo pismo, u skladu sa ovim zakonom – navodi se u saopštenju MUP. U skladu sa članom osam stav tri navedenog zakona naglašava se da uniforma policije, vatrogasaca, zdravstvenih radnika u Skoplju i u opštinama u kojima najmanje 20 odsto građana govore službeni jezik različit od makedonskog jezika, napisane su na makedonskom jeziku ćiriličnim pismom, kao i na jeziku koji govore najmanje 20 odsto građana Severne Makedonije, albanskom jeziku i pismu“

Dakle, niti su „Albanci dobili veliku teritoriju“ niti je „ćirilica protjerana“.

U objavi sjevernomakedonskog MUP-a jasno se navodi kakvi su propisi i zbog čega se i albanski jezik našao na uniformama policije, pa ova maniplacija dobija ocjenu manipulisanje činjenicama.

Ocjenu “Manipulisanje činjenicama” dobija medijski izvještaj koji koristi poznate i tačne činjenice, ali ih interpretira na obmanjujući način. Ovi izvještaji uglavnom koriste tačne informacije za izvođenje netačnih zaključaka ili tvrdnji, čime usmjeravaju zaključke konzumenata medijskog sadržaja u pogrešnom smjeru u odnosu na stvarno značenje predstavljenih činjenica.

Portal Alo  objavio je ispravku u svom origanalnom tekstu, jasno koristeći etički standard profesionalnog postupanja novinara i demantovao prvobitne navode i njima dajemo ocjenu Demantovano. Ocjena “Demantovano” se daje u slučajevima kada medij utvrdi da je sadržaj potpada pod neku od gore opisanih negativnih ocjena koji je objavio ocijenjen nekom od navedenih ocijena i onda ga demantuje na jasan i vidljiv način, u skladu sa principima objave demantija.

Edit: 22.10. 15:00h

Alo: Manipulisanje činjenicama,Demantovano

Autor:

Tijana Velimirovic

Objavljeno:

25/08/2020

Ocjena:

Demantovano, Manipulisanje činjenicama